Sociaal werker

De sociaal werker staat midden in de samenleving en is werkzaam in diverse contexten waarin mensen individuele en/of collectieve ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren in de eigen leefomgeving en te participeren in de maatschappij. De sociaal werker staat naast de mensen, hij gaat naar ze toe of ontvangt ze op locatie. De sociaal werker is werkzaam binnen diverse leefgebieden op het terrein van financiën, wonen en leefbaarheid, werk, opleiding en activiteiten, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving. De sociaal werker kan werkzaam zijn binnen organisaties en instellingen en binnen samenwerkingsverbanden.

Kerntaken en werkprocessen

Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken

  • Evalueert de aanpak
  • Inventariseert de vraag naar sociaal werk
  • Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
  • Ontwikkelt een aanpak
  • Versterkt het sociale netwerk
  • Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

  • Voert administratieve taken uit
  • Voert het beleid uit
  • Werkt aan kwaliteit
  • Werkt aan professionele ontwikkeling