Sociaal-cultureel werker

De sociaal-cultureel werker wil sociale vraagstukken samen met burgers oplossen. Vaak werkt hij in of vanuit wijkaccommodaties, gebiedsgericht of ten behoeve van een specifieke bevolkingsgroep. In deze setting heeft zijn werk vaak een niet-locatiegebonden karakter. De sociaal-cultureel werker kan ook werken bij organisaties voor kunst, cultuur en amusement en educatie. De sociaal werker is werkzaam in vele, diverse contexten, waarin mensen/burgers ondersteuning nodig hebben om deel uit te maken van de maatschappij. Hij is creatief en communicatief en heeft een open, positieve grondhouding. Hij heeft respect en positieve interesse voor het ‘anders zijn’.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep sociaal-cultureel werker.

 

Je moet open zijn, sociaal zijn. Je moet goed kunnen luisteren, goed kunnen samenwerken. Dat is een van de belangrijkste wat je moet doen: goed kunnen samenwerken. Je moet kunnen staan voor een groep zonder angstig te voelen. Dus gewoon je goed kunnen opstellen, rechtop staan. Zoals vandaag gaan we muzikale activiteiten doen.

 

Heeft ie... Wat is het doel wat je erbij hebt, bij die activiteit?

 

Het doel is dat de kinderen leren wat de namen van de instrumenten zijn.

 

Dan gaan we aan de slag.

 

We zijn nu in buurthuis Sam Sam, en buurthuis Sam Sam ligt in de Schilderswijk van Den Haag. In het hartje van de Schilderswijk, waar mensen dus niet altijd de kans hebben, waar ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal minder machtig zijn of waar ze minder kansen hebben door financiële achterstanden. Als sociaal-cultureel werker onderhoud je contacten met je doelgroep en ga je zorgen dat je ze die activiteiten en die ondersteuning biedt, zodat ze zelf sterker op hun benen komen te staan in de maatschappij.

 

We gaan lekker muziekdingen maken hierzo. Hier kunnen we het zien. Allemaal muziekdingen. Maar eerst gaan we zo meteen even nasi halen. Eerst eten, anders ga je geen goede activiteit begeleiden. Je weet zelf. Ciao.

 

De jeugd van tegenwoordig is erg veel van het eten, bijvoorbeeld. Dus ze eten op... als we 's ochtends binnenkomen totdat ze weggaan.

 

Is dit je ontbijt, jongen?

 

Hij staat altijd open om je te helpen. Hij laat je tientallen websites zien die jou op een idee kunnen brengen. Ik weet dat ik gewoon bij hem terechtkan als ik iets niet weet.

 

Je merkt dat hij makkelijk contact maakt met kinderen. En ook makkelijk contact maakt met zijn collega's.

 

Ik vind het gewoon leuk om te doen en ze gewoon te helpen om op het betere pad te komen en ze ook gewoon de kracht te geven om te beseffen van: Ja, ik kan inderdaad wat beter zijn dan hoe ik al ben. Ik zag mezelf terug in de jongeren. Van: Hoe ze zich voelen, hoe het eraan toegaat. Bij de kleintjes had je een jongetje, en hij zei tegen mij: Meester, ik heb hoofdpijn. Ik heb te veel geleerd op school. Ik zeg: Je bent maar vier. Hoe kan je te veel leren? Daarna vroeg ik hem weer: Heb je nog hoofdpijn? Hij zegt: Nee, mijn hoofd is weer leeg geworden.

 

Kerntaken en werkprocessen

Ondersteunen van doelgroepen bij maatschappelijke participatie

 • Bereidt projecten en activiteiten voor
 • Ondersteunt de doelgroep(en) bij activiteiten
 • Voert coördinerende taken uit

Werken aan de aanpak van sociale problematiek

 • Inventariseert de vraag naar sociaal werk
 • Maakt een plan van aanpak
 • Versterkt de eigen kracht van de doelgroep
 • Behartigt belangen
 • Bevordert samenwerking en versterkt netwerken
 • Voert beleidsondersteunende taken uit
 • Verricht administratieve werkzaamheden
 • Evalueert de dienstverlening

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg