Schipper binnenvaart

De schipper houdt zich bezig met verschillende werkzaamheden op een binnenvaartschip, waaronder technische werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede balans tussen het verloop van het werk en de snelheid. Hij speelt goed in op onvoorziene en gevaarlijke omstandigheden en kan beslissen de werkwijze te veranderen of het werk helemaal stil te leggen. De schipper bepaalt het beleid aan boord en voert ook zelf taken uit. Hij heeft een organiserende rol en stuurt collega’s aan. De schipper werkt zelfstandig en is eindverantwoordelijk als er geen kapitein aan boord is.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep schipper binnenvaart.

 

Mijn naam is Mees Verhaar en ik volg de opleiding schipper binnenvaart. Ik loop stage bij Sendo Shipping op het schip de Fides.

 

De Fides komt de sector binnen.

 

Op een dag zoals vandaag verzorg ik de documentatie van het laden en lossen. Ik houd eventuele wijzigingen bij van het laden en lossen. En eigenlijk alles wat erbij komt kijken

om te kunnen vertrekken.

 

Mees, we gaan zo vertrekken.

Even goed controleren voor kruisende vaart. Even melden dat we de haven uitkomen richting Groningen en als alles vrij is kunnen we vertrekken.

Okay, is goed.

 

Tijdens de vaart controleren we de motoren, lopen we de motoren na of niks fout gaat en soms moeten we reparaties uitvoeren. Kleine reparaties zoals laswerkzaamheden, en als er iets kapot gaat een noodreparatie uitvoeren.

 

Wij hebben drie containerschepen, de vierde is in aanbouw. Wij varen voor MCS vanaf Leeuwarden naar Rotterdam.

 

De meeste werkzaamheden houden in dat je groeit naar het vak schipper en dat begint natuurlijk bij de basis. Uiteindelijk ga je de taken van de schipper uit handen nemen.

 

In ons geval is dat containers inplannen, het besturen van het schip, documentatie, gevaarlijke stoffen en radarvaren. En zo bouwen we dat in stappen op.

 

Het leuke is gewoon dat je hier onervaren binnenkwam en je bent uitgegroeid tot bijna een volwaardig schipper binnenvaart.

Ja, dat is leuk om die kans gehad te hebben.

Nou, we zijn klaar voor vandaag, dan ga ik nu nog even de touwen losgooien en dan kunnen we vertrekken.

Kerntaken en werkprocessen

Plant nautische en technische werkzaamheden

 • Bepaalt de vaarroute op de binnenwateren
 • Plant het laden en lossen
 • Plant algemeen en werktuigkundig onderhoud en reparaties

Verzorgt de administratie en de voorraad

 • Verzorgt de scheepsadministratie
 • Verzorgt de ladingadministratie
 • Bewaakt voorraden en bestelt goederen/diensten

Geeft leiding aan de bemanning

 • Verdeelt werkzaamheden onder bemanningsleden
 • Instrueert bemanningsleden over veiligheidsmaatregelen en veranderende wet- en regelgeving
 • Begeleidt bemanningsleden

Voert nautische werkzaamheden uit

 • Meert/ontmeert en/of koppelt/ontkoppelt het binnenvaartschip
 • Ankert het binnenvaartschip
 • Bestuurt het binnenvaartschip
 • Geeft aanwijzingen vanaf het voor- of achterschip
 • Maakt het binnenvaartschip reisklaar

Verzorgt de belading en assisteert bij dienstverlening aan passagiers

 • Maakt het binnenvaartschip klaar voor het laden en/of lossen
 • Laadt en lost het binnenvaartschip
 • Bewaakt de ladingscondities tijdens transport
 • Assisteert de leiding bij dienstverlening aan passagiers

Voert werkzaamheden uit met betrekking tot onderhoud, bevoorrading en het verblijf aan boord

 • Voert algemene onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit
 • Voert werktuigkundig onderhoud en reparaties uit
 • Verblijft en werkt aan boord
 • Handelt bij calamiteiten
 • Verzorgt het huishouden aan boord van het binnenvaartschip