Researchinstrumentmaker

De researchinstrumentmaker maakt en test CNC-programma’s, instrumenten en losse onderdelen van instrumenten. Hij werkt bijvoorbeeld in bedrijven in de elektrotechnische of medische industrie. Daarnaast voert hij ook onderzoek uit. Hij kent verschillende bewerkingstechnieken, gereedschappen en systemen, en hij heeft een goed ruimtelijk inzicht. Hij kan meerdere dingen tegelijk en werkt geconcentreerd en systematisch. De researchinstrumentmaker krijgt instructies van zijn leidinggevende. Hij hoeft tussentijds geen verantwoording af te leggen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk en hij lost waar mogelijk zelf problemen op.

Kerntaken en werkprocessen

Maakt en test CNC-programma's

 • Bereidt het schrijven van CNC-programma's voor
 • Schrijft CNC-programma voor materiaalbewerking en stelt CNC-machine in en af
 • Test CNC-programma's
 • Voert CNC-bewerkingen uit
 • Administreert en archiveert productgegevens

Produceert onderdelen voor instrumenten

 • Bereidt het maken van onderdelen voor
 • Maakt onderdelen

Bouwt en test instrumenten

 • Bereidt het opbouwen en testen van instrumenten voor
 • Bouwt instrumenten op uit onderdelen
 • Test instrumenten
 • Levert instrumenten op

Ontwerpt prototypen

 • Analyseert productspecificaties
 • Maakt schetsen en ontwerpt prototypen
 • Bouwt het prototype
 • Test de functionaliteit van het prototype

Bewerkt materialen

 • Bereidt materiaal bewerkingen voor
 • Maakt de machine productiegereed
 • Voert materiaal bewerkingen uit.
 • Meet en controleert het eigen werk
 • Rondt materiaal bewerkingen af
 • Onderhoudt apparatuur