Projectmanager vastgoedonderhoud

De projectmanager vastgoedonderhoud stuurt vanaf zijn kantoor één of meerdere projecten aan, gericht op het onderhoud van vastgoed. Hij maakt onderhoudsscenario’s voor meerdere jaren, waarin hij aangeeft wanneer bouwdelen aan vervanging toe zijn en van welke factoren dit afhangt. Hij heeft kennis van onderhoudsmaatregelen en degradatieprocessen en kan technische tekeningen lezen. Tijdens het onderhoudsproject heeft hij de leiding en hij is het aanspreekpunt van de opdrachtgever. De projectmanager vastgoedonderhoud is verantwoordelijk voor het vastgoed. Zijn bedrijf loopt een risico met deze verantwoordelijkheid. Over dit risico heeft hij contact met de directie.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep projectmanager vastgoedonderhoud.

 

Hoi, ik ben Willeke en ik ben hier op locatie in Apeldoorn bij een Thomashuis en hier gaan we een keuring uitvoeren.

 

Mijn naam is Willeke de Vries. En ik doe de opleiding Projectmanager vastgoedonderhoud en ik loop stage bij het Verf Advies Centrum. Bij deze stage ben ik voornamelijk mee met collega's om keuringen uit te voeren.

 

Oké, Willeke. We gaan eerst even het houtvocht, gaan we meten, het houtvochtgehalte.

 

Het Verf Advies Centrum is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van beschermtechniek. Wij voeren voornamelijk de werkvoorbereiding uit. Dat houdt in dat we ... Eén, dat we een gebouw inventariseren. Dus de hoeveelheden bepalen. Twee, een inspectie uitvoeren. Drie, dat wij een bestek gaan maken voor het schilderwerk.

 

De werkzaamheden die ik uitvoer, zijn voornamelijk het maken van adviezen, het schrijven van bestekken, verf-technisch advies, bouwkundig advies. Dat soort adviezen maak ik allemaal. Het is voornamelijk gericht op het verf-technische.

 

Chiel, waar zat die houtaantasting ook alweer?

 

De houtaantasting zat bij meetplaats 1. Daar zat ie in de voorgevel.

 

Willeke kwam in het begin met heel veel informatie terug, maar wist die informatie nog niet goed op papier te zetten.

 

In het begin moet je best wel een beetje leren wat nou belangrijk is en wat niet belangrijk is. En ja, dat heb ik zeker wel geleerd en, ja, kunnen toepassen.

Kerntaken en werkprocessen

Maakt onderhoudsscenario’s

 • Stelt onderhoudsscenario’s op
 • Bespreekt onderhoudsscenario's

Geeft leiding aan het project

 • Leidt de uitvoering van het project
 • Onderhoudt contact met de opdrachtgever
 • Bewaakt voortgang en kwaliteit
 • Bewaakt administratieve en financiële processen
 • Levert project op
 • Voert nacalculatie uit
 • Verleent nazorg

Voert beleidsondersteunende taken uit

 • Denkt mee over beleidszaken
 • Beheert informatie
 • Stelt financiële rapportages op
 • Voert taken op het gebied van personeelsmanagement uit

Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

 • Inventariseert wensen en eisen van de opdrachtgever
 • Verzamelt informatie ten behoeve van de projectmap
 • Bepaalt/inspecteert de conditie van het object
 • Stelt plan van aanpak op
 • Calculeert onderhoudswerkzaamheden
 • Presenteert voorstel
 • Stelt offerte op

Bereidt het werk voor

 • Stelt werkbegroting en -planning op
 • Koopt capaciteit, materieel en materiaal in
 • Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op
 • Zet referentieproject op
 • Stelt projectteam samen
 • Draagt projectmap over
 • Begeleidt leerlingen