Proefdierverzorger

De proefdierverzorger begeleidt de voortplanting van en experimenten met dieren, zoals eenvoudige biotechnische handelingen. In de begeleiding van de voortplanting waarborgt hij een zorgvuldige uitvoering van het proces, volgens het fokplan. Rekening houdend met diergezondheid en dierenwelzijn, waarbij hij ervoor zorgt dat de registratie van noodzakelijke gegevens in orde is. Verder verzorgt de proefdierverzorger moeder en jongen en socialiseert hij jonge dieren. Ook verzamelt hij materiaal voor genotypering. De gewetensvolle en geconcentreerde proefdierverzorger doet zijn werk op zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze. Hij heeft een signalerende, kritische, proactieve houding en staat stevig in zijn schoenen.
 

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep proefdierverzorger.

 

Ik doe de opleiding Proefdierverzorger en ik loop op dit moment stage bij het universitair proefdiercentrum aan de Vrije Universiteit.

 

De werkzaamheden die ik hier doe, zijn het verzorgen van de dieren. Denk bijvoorbeeld aan het fokken van dieren. Ik zorg ook voor hun welzijn en soms begeleid ik ook bij het helpen van dierproeven.

Laten we nu de welzijnscontrole gaan doen, je weet wat dit inhoudt toch?

 

Ja, het kijken naar het water en voer en of dat genoeg is. Of de bakken schoon genoeg zijn en of de muizen zich goed voelen.

Hartstikke goed.

 

Onze klanten zijn allerlei medische onderzoekers. Dan moet je vooral denken aan biologen.

Bijvoorbeeld mensen die onderzoek doen aan kanker. We vinden het belangrijk dat de student nauwgezet werkt. En vooral dat de student respect heeft voor de dieren en inzicht heeft in het welzijn van die dieren. De werkzaamheden van de student zijn het verzorgen van dieren, het verschonen van de bakken, het begeleiden van het welzijn van de dieren en het begeleiden van onderzoek.

 

Deze nesten met pups moeten gesekst worden. Wil jij dat doen?

Ja, is goed.

Zal ik het daarna ook gelijk in het systeem zetten?

Ja, hartstikke goed.

Ok.

 

Ik vind de begeleiding hier met mijn praktijkopleider erg prettig. Alles wordt eerst uitgelegd

en je krijgt alles te zien voordat je zelf aan de slag gaat, zodat je zeker weet dat je het goed doet.

 

Ja, wat we heel erg leuk vinden is het enthousiasme waarmee ze bij ons gekomen is. De nieuwsgierigheid en ze is gewoon een hele positieve meid. Dus, leuk.

 

De dag zit er weer op, tijd om naar huis te gaan, dus ik mag mij weer om gaan kleden.

Kerntaken en werkprocessen

Begeleiden voortplanting dieren

 • Begeleidt voortplantingsproces
 • Verzorgt moeder en jongen
 • Socialiseert jonge dieren
 • Verzamelt materiaal voor genotypering

Uitvoeren proefdierwerkzaamheden

 • Bereidt proefdierwerkzaamheden voor
 • Voert eenvoudige biotechnische handelingen uit
 • Assisteert bij dierproeven

Zorgdragen voor dieren

 • Voert dieren
 • Verzorgt dieren
 • Onderhoudt leef- en werkomgeving

Zorgen voor informatieoverdracht

 • Informeert collega's, klanten, publiek
 • Voert publieksgerichte activiteiten uit

De proefdierverzorger begeleidt de voortplanting van en experimenten met dieren, zoals eenvoudige biotechnische handelingen. In de begeleiding van de voortplanting waarborgt hij een zorgvuldige uitvoering van het proces, volgens het fokplan. Rekening houdend met diergezondheid en dierenwelzijn, waarbij hij ervoor zorgt dat de registratie van noodzakelijke gegevens in orde is. Verder verzorgt de proefdierverzorger moeder en jongen en socialiseert hij jonge dieren. Ook verzamelt hij materiaal voor genotypering. De gewetensvolle en geconcentreerde proefdierverzorger doet zijn werk op zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze. Hij heeft een signalerende, kritische, proactieve houding en staat stevig in zijn schoenen.

Kerntaken en werkprocessen

Begeleiden voortplanting dieren

 • Begeleidt voortplantingsproces
 • Verzorgt moeder en jongen
 • Socialiseert jonge dieren
 • Verzamelt materiaal voor genotypering

Uitvoeren proefdierwerkzaamheden

 • Bereidt proefdierwerkzaamheden voor
 • Voert eenvoudige biotechnische handelingen uit
 • Assisteert bij dierproeven

Zorgdragen voor dieren

 • Voert dieren
 • Verzorgt dieren
 • Onderhoudt leef- en werkomgeving

Zorgen voor informatieoverdracht

 • Informeert collega's, klanten, publiek
 • Voert publieksgerichte activiteiten uit