Muzikant

De muzikant maakt muziek voor een muziekproductie. Hij heeft hierbij niet te maken met een standaard werkproces en hij maakt veel gebruik van zijn eigen creatieve inzicht. Hij is redelijk vrij in de invulling van de opdracht en ontwikkelt gaandeweg zijn eigen stijl. Daar staat tegenover dat hij, voor een professionele carrière in de muziek, naast zijn muziekproductie ook altijd op zoek moet blijven naar nieuwe opdrachten. Hiervoor heeft hij genoeg kennis van het ondernemerschap. De muzikant is verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn eigen werkterrein, en neemt zelf beslissingen over de uitvoer van producties.

Kerntaken en werkprocessen

Creëert of maakt muziek ten behoeve van een muziekproductie

  • Ontwikkelt een muzikaal product
  • Treedt op en/of presenteert (releast) een muzikaal product

Positioneert zich als professioneel in het werkveld

  • Ontwikkelt en onderhoudt zijn vakmanschap
  • Ontwikkelt en onderhoudt professioneel netwerk
  • Profileert zichzelf in de markt
  • Organiseert zijn ondernemerschap
  • Verzorgt educatieve activiteiten