Middenkaderfunctionaris Restauratie

De middenkaderfunctionaris restauratie werkt bij een architectenbureau, adviesbureau, de monumentenwacht, de overheid of een bouwbedrijf. Hij is bij een restauratieproject van begin tot het eind betrokken en heeft een taak in het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de nazorg. Hij heeft veel kennis van verschillende bouwstijlen en archeologie, de kosten, vergunningen en procedures die hierbij komen kijken. De middenkaderfunctionaris restauratie werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de restauratie-ontwerpen, de juiste vergunningen en voorbereiding voor het project. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de begeleiding als het project loopt. Hij ontvangt zelf leiding van zijn eigen leidinggevende, aan wie hij verantwoording aflegt.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep middenkaderfunctionaris restauratie.

 

Hallo, ik ben Jim. De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het vervangen van deze constructie achter mij. Ik volg de opleiding Middenkaderfunctionaris restauratie bij Legemaat en van Elst, in Woudenberg. We zijn vandaag bezig met

het herstellen van de onderdorpel van een kozijn. En we zijn bezig met het aanbrengen van een vloer op een zolder.

 

De maat die je hebt afgeschreven, heb je die?

Dat is die 137,2.

137,2.

Ja, dan heb je twee keer zes erbij gedaan.

 

Ik ben Ivo Verbeek. Ik ben voorman timmerman bij firma Legemaat en van Elst in Woudenberg. Wij zijn een bedrijf waar vakmanschap hoog in het vaandel staat.

Wij doen zoal nieuwbouw, renovatie, verbouwingen en restauratie.

 

Dan ga ik dat voorbereiden en hoop ik overmorgen dat te kunnen monteren.

 

Nou dat is mooi.

 

Iedere dag is anders.

 

De ene keer, dan heb ik een oude boerderij, dan zit ik op een kasteel en dan zit ik op een kerkzolder. Dat is gewoon het hele leuke van dat vak.

 

En dan geeft hij de hoogte aan waar jij de voeg in moet slijpen, om het voetlood in te slijpen.

 

Ja, het gaat gewoon erg leuk. Echt een enthousiaste leerling.

 

En daar ben ik ook blij mee.

 

Het scheelt wel dat we dezelfde interesses hebben. We houden allebei van een mooi stukje werk maken. We leggen de lat hoog allebei. Ja, en je ziet dat je je steeds verder ontwikkelt.

 

Ja, het gaat steeds beter.

Kerntaken en werkprocessen

Werkt restauratie-ontwerpen uit

 • Werkt ontwerp uit
 • Maakt aanvraag omgevingsvergunning en restauratieproject aanbestedingsgereed

Voert werkvoorbereiding voor restauratieproject uit

 • Maakt (deel) begroting en afspraken met leveranciers
 • Maakt projectplan restauratie
 • Maakt werktekeningen
 • Maakt instandhoudingsplannen

Begeleidt restauraties en onderhoud

 • Begeleidt restauraties en onderhoudswerkzaamheden
 • Bewaakt tijd en kosten van de restauratiewerkzaamheden
 • Voert maatvoering restauratie uit
 • Voert kwaliteitscontrole uit en houdt toezicht bij restauratiewerkzaamheden

Verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie

 • Verzamelt, registreert en beheert projectinformatie
 • Integreert projectinformatie