Medisch Pedicure

De medisch pedicure voert instrumentele en medische pedicurebehandelingen uit. Ze is ondernemend ingesteld en werkt vaak als zzp'er. Ze kan werken in bijvoorbeeld een groepspraktijk, zorginstelling, paramedisch centrum, gezondheidscentrum, diabetescentrum of in het multidisciplinair voetenteam van een ziekenhuis. Haar werk kan variëren van standaardhandelingen, zoals het knippen van nagels, tot relatief complexe handelingen, zoals het behandelen van ingroeiende nagels. De medisch pedicure krijgt in haar werk te maken met uiteenlopende ziektebeelden die een verhoogd risico meebrengen voor het welzijn van de voeten. Belangrijk daarbij is dat ze de grenzen kent van haar vakbekwaamheid en daarnaar handelt. Zij speelt goed in op onverwachte omstandigheden binnen de behandeling en weet de juiste afwegingen te maken, bijvoorbeeld door de cliënt wanneer nodig door te verwijzen een andere specialist. Steeds vaker stuurt de medisch pedicure studenten en medewerkers aan. Zij is dan degene die het de kwaliteit van het proces en eindresultaat bewaakt.

Kerntaken en werkprocessen

Een medisch pedicurebehandeling uitvoeren

 • Screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet
 • Behandelt de (potentiële) risicovoet
 • Past drukverdelingstechnieken toe
 • Past nageltechnieken toe

Een basis pedicurebehandeling uitvoeren

 • Bereidt behandeling voor en ontvangt cliënt
 • Maakt behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek
 • Voert een behandeling uit
 • Adviseert en bevordert de verkoop van producten/diensten
 • Rondt behandeling af en evalueert

Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap

 • Bereidt zich voor op de start van een bedrijf (zzp’er)
 • Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
 • Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

De medisch pedicure voert instrumentele en medische pedicurebehandelingen uit. Ze is ondernemend ingesteld en werkt vaak als zzp'er. Ze kan werken in bijvoorbeeld een groepspraktijk, zorginstelling, paramedisch centrum, gezondheidscentrum, diabetescentrum of in het multidisciplinair voetenteam van een ziekenhuis. Haar werk kan variëren van standaardhandelingen, zoals het knippen van nagels, tot relatief complexe handelingen, zoals het behandelen van ingroeiende nagels. De medisch pedicure krijgt in haar werk te maken met uiteenlopende ziektebeelden die een verhoogd risico meebrengen voor het welzijn van de voeten. Belangrijk daarbij is dat ze de grenzen kent van haar vakbekwaamheid en daarnaar handelt. Zij speelt goed in op onverwachte omstandigheden binnen de behandeling en weet de juiste afwegingen te maken, bijvoorbeeld door de cliënt wanneer nodig door te verwijzen een andere specialist. Steeds vaker stuurt de medisch pedicure studenten en medewerkers aan. Zij is dan degene die het de kwaliteit van het proces en eindresultaat bewaakt.

Kerntaken en werkprocessen

Een medisch pedicurebehandeling uitvoeren

 • Screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet
 • Behandelt de (potentiële) risicovoet
 • Past drukverdelingstechnieken toe
 • Past nageltechnieken toe

Een basis pedicurebehandeling uitvoeren

 • Bereidt behandeling voor en ontvangt cliënt
 • Maakt behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek
 • Voert een behandeling uit
 • Adviseert en bevordert de verkoop van producten/diensten
 • Rondt behandeling af en evalueert

Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap

 • Bereidt zich voor op de start van een bedrijf (zzp’er)
 • Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
 • Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf