Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

De medewerker steriele medische hulpmiddelen werkt op de centrale sterilisatieafdeling van een ziekenhuis of in een sterilisatiebedrijf. Hij reinigt, desinfecteert en steriliseert de medische hulpmiddelen volgens vaste regels. De medewerker steriele medische hulpmiddelen is in staat om de kwaliteit en de kwantiteit te bewaken van steriele medische hulpmiddelen die opgeslagen liggen in een magazijn. Hij zorgt dat de medische hulpmiddelen van en naar de centrale sterilisatieafdeling worden getransporteerd.

Kerntaken en werkprocessen

Reinigen, desinfecteren en steriliseren reusable medische hulpmiddelen

 • Medische hulpmiddelen sorteren, voorreinigen en demonteren
 • Beladingen samenstellen en medische hulpmiddelen reinigen en desinfecteren
 • Gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen vrijgeven
 • Medische hulpmiddelen controleren, monteren en onderhouden
 • Sets met medische hulpmiddelen samenstellen en verpakken
 • Charges samenstellen en medische hulpmiddelen steriliseren
 • Gesteriliseerde medische hulpmiddelen vrijgeven

Reusable en disposable (steriele) medische hulpmiddelen beheren en transporteren

 • Reusable medische hulpmiddelen van de klant verzamelen en transporteren
 • Ingangscontrole disposable SMH verrichten
 • Kwaliteit voorraad reusable en disposable SMH borgen en bewaken
 • Bevoorrading disposable en reusable SMH verzorgen
 • Reusable en disposable SMH naar de klant transporteren

Professiegebonden taken uitvoeren

 • Informatie geven over SMH
 • Werken aan deskundigheidsbevordering en professionalisering
 • Klachten afhandelen rondom (S)MH