Medewerker dierverzorging

De medewerker dierverzorging verzorgt dieren in hun leefomgeving; dat kan gaan om een dierentuin, asiel, pension, fokkerijk voor gezelschapsdieren, hondenuitlaatservice, dierenspeciaalzaak, kinderboerderij, proefdierbedrijf of een praktijk waar (bio-)medische handelingen worden verricht. De medewerkers let op hun gedrag van de dieren, en op de uiterlijke kenmerken van gezondheid en welzijn. De zorgvuldige medewerker is scherp op diergezondheid en dierenwelzijn. Zo zorgt hij voor een schone, veilige en verzorgde leef- en werkomgeving, waarin dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Belangrijke taak is de conditie van dieren te controleren en afwijkingen te signaleren, om de resultaten vervolgens te melden bij zijn leidinggevende. Verder is de klantvriendelijke medewerker zich bewust van zijn persoonlijke presentatie en levert hij een ondersteunende bijdrage aan educatieve en recreatieve activiteiten.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep medewerker dierverzorging.

 

Het werk dat ik hier doe, is over het algemeen wel regelmatig met reptielen. Voeren 's ochtends. Ja, en ook over het algemeen veel schoonmaakwerk. Verblijven schoonmaken, en als het nodig is een dier hanteren voor medicatie of nagels knippen.

 

Je moet even je handen ontsmetten. Dan mogen de dieren eruit en die kunnen in de bak. Vers water erin, dus niet eruit gooien en weer vers water. Nee, eerst schoonmaken, dan kan die weer daarna terug.

 

We zijn een combinatie van een kinderboerderij, dierenpark en zorgboerderij. We hebben eigenlijk heel veel dieren die je op kinderboerderijen ook terugvindt, maar daarnaast hebben we een tiental soorten die veel kinderboerderijen niet hebben. En dan hebben we natuurlijk onze reptielen, waar er altijd een aantal mensen zijn die specifiek voor deze diergroep komen.

 

Je kunt in dierentuinen komen werken als bepaald dierverzorger. Het is gewoon... Ja, het is een heel breed beroep.

 

Je moet wat met dieren... Je moet echt affiniteit met dieren hebben. Je kunt je zelfs nog specialiseren, of je iets wilt met knaagdieren, of iets met reptielen of iets met zoogdieren. Er zitten wat verschillen in die vakbekwaamheid.

 

Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, toen... Ik wist niet zo heel veel van dieren. Ik had al wel wat ideeën. Ik heb reptielen en slangen altijd wel mooie beesten gevonden.

 

Ik heb altijd al meer met dieren gehad dan met mensen. Het scheelt dat ik hier altijd rond de dieren ben. Ik ben trots op het werk hier en dat ik zoveel over reptielen heb geleerd. En dat ze me ook altijd willen blijven leren. Als ik zeg van: 'Joh, ik wil nog wel wat meer leren over reptielen,' is het: 'Nou ja, prima, ga maar mee, dan kunnen we je nog wat dingen aanleren.'

 

Nou, dit lieve ding is mijn passie. Slangen en reptielen. Hij vindt de camera heel erg interessant.

 

Kerntaken en werkprocessen

Zorgdragen voor dieren

  • Voert dieren
  • Verzorgt dieren
  • Onderhoudt leef- en werkomgeving

Zorgen voor informatieoverdracht

  • Informeert collega's, klanten, publiek
  • Voert publieksgerichte activiteiten uit