MBO-Verpleegkundige

De mbo-verpleegkundige werkt in zorg en welzijn met een verscheidenheid aan zorgvragers en situaties. Zij kan werkzaam zijn binnen alle branches van de verpleging en verzorging: ziekenhuis (ZH), verpleeghuizen en thuiszorg (VT), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de gehandicaptenzorg (GHZ). Ze stelt de zorgvrager en diens vraag centraal en is in staat vanuit de regie van de zorgvrager professioneel te handelen. De mbo-verpleegkundige zorgt voor de benodigde zorg en ondersteuning in situaties waarin de zorgvrager professionele zorg nodig heeft en/of geen eigen regie meer kan voeren. De zorg en ondersteuning is gericht op de wensen van de zorgvrager waarbij preventie, herstel, behoud en het bevorderen van gezondheid en ontwikkeling centraal staat. De werkzaamheden van de mbo-verpleegkundige variëren van het stellen van de verpleegkundige diagnose en opstellen van het individuele plan van de zorgvrager tot het uitvoeren van interventies, organiseren en coördineren van de zorgverlening en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep MBO-verpleegkundige.

 

Ik ben heel trots op mezelf omdat ik de leukste baan heb ter wereld. Je mag namelijk mensen helpen.

 

Ik kom bloedsuiker meten en insuline prikken.

 

Een verpleegkundige moet in staat zijn om met verzamelde informatie rondom een patiënt om zelfstandig beslissingen te nemen.

 

Mooie waardes.

 

Je kan doorgroeien, je leert veel, onder andere ook het begeleiden van andere leerlingen. De kwaliteiten waarover je moet beschikken als verpleegkundige: je moet zorgzaam zijn, je moet je kunnen inleven in de cliënt. Samenwerken is van groot belang.

 

Ja, ik denk dat Aygun heel serieus bezig is met zijn vak.

 

Ik wens u een heel fijne dag.

-Dank u wel.

 

Je bent ambitieus, en dat vind ik een heel goeie zaak.

 

Zou je deze open willen maken voor mij? En niet dat ding aanraken, ik pak hem eruit.

 

Ze kan soms streng zijn, maar ja, dat is wel nodig. Bij sommige mensen.

 

Nou ja, er wordt ook wel veel gelachen in het vak, maar het is natuurlijk ook een serieuze aangelegenheid. Nou goed, dat houdt elkaar een beetje in evenwicht, ja. Kennis overdragen vind ik heel leuk, want ik draai vanaf mijn achttiende al mee in de zorg.

 

Nou, prima.

 

Het vak moet toch weer overgenomen worden door jonge mensen.

 

Net in het skillslab een neus-maagsonde ingebracht. Weer wat geleerd vandaag.

 

M'n einddoel is ambulance-verpleegkunde, maar Nieuw Unicum is een heel goeie leerplaats voor mij. Dat ik me ook als persoon, maar ook als verpleegkundige kan ontwikkelen.

 

Kerntaken en werkprocessen

Bieden van zorg en ondersteuning 

 • Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)

Werken aan organisatie- en professiegebonden taken

 • Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)