Junior assistent-accountant

De junior assistent-accountant werkt bij een accountants- of administratiekantoor. De voornaamste taak van de junior assistent-accountant is de financiële informatie van de klant controleren. Hij richt dossiers in, verricht memoriaalboekingen en biedt financieel-administratieve en fiscale ondersteuning. Hij verricht zijn sterk controlerende en licht adviserende werkzaamheden vooral in de MKB-praktijk, in het bijzonder voor de kleinere bedrijven. Vanuit een backofficefunctie heeft hij regelmatig direct contact met de klant. Hij moet zich dan ook een goed beeld kunnen vormen van de betreffende bedrijven en branches. De junior assistent-accountant kan vanuit zijn beroepsethiek de afweging maken tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep junior assistent-accountant.

 

Ik vind het fijn om binnen te werken, papiertjes te ordenen. Daarmee bezig te zijn. Ik moet de regels correct toepassen. Ik sorteer de bonnen op datum, volgorde en daarna ga ik ze inboeken.

 

We zijn best wel verantwoordelijk voor heel veel eigenlijk. Niet alleen de inkomsten van de ondernemers te bepalen, maar we moeten er ook voor zorgen dat de ondernemers niet frauderen.

 

Ik ben nu de inkomstenbelasting aan het doen. Het is leuk om de wetten zo toe te passen dat ik er voor de ondernemers het meeste voordeel uit kan halen.

 

Je moet netjes en nauwkeurig kunnen werken. Anders gaat het gewoon niet. En zo min mogelijk fouten maken of helemaal niet.

 

Een extra dat je zou moeten hebben, is wel goed zijn in rekenen, want heel veel van ons werk is toch rekenwerk.

 

Uiteindelijk moet ik de cijfers wel opsturen naar de Belastingdienst. Als de cijfers niet goed zijn, kunnen wij als administratiekantoor wel problemen krijgen daarmee.

 

Als je moet overwerken bijvoorbeeld, dan moet dat gewoon. Je kunt niet gewoon zeggen van: 'Nou, het is vijf uur, ik ga naar huis.' Je moet wel die deadlines halen.

 

Ik vind het een leuke opleiding. Ik leer heel veel over bedrijfseconomie en ik zou wel verder willen doorstuderen met deze opleiding.

 

Ik vind het leuk om ook de kennis die ik toen heb opgedaan ook door te geven aan de volgende groep boekhouders/accountants.

 

Hij is een goede begeleider, ja. Die me op m'n fouten wijst. Ik vind dat goed, omdat ik ook van m'n fouten moet leren.

 

En je vindt het gezellig.

 

En ik vind het gezellig.

 

Kerntaken en werkprocessen

Verricht werkzaamheden t.b.v. samenstellingsopdrachten en belastingaangiften

 • Richt het dossier in van een nieuwe klant
 • Controleert en/of verricht memoriaalboekingen
 • Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de samenstellingsopdrachten
 • Treft voorbereidingen voor de aangiften omzetbelasting

Controleert en bewerkt dagboeken

 • Controleert en bewerkt het inkoopboek.
 • Controleert en bewerkt het verkoopboek.
 • Controleert en bewerkt het bankboek.
 • Controleert en bewerkt het kasboek

Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer

 • Voert stamgegevens in en bewerkt deze
 • Stelt facturen op en controleert deze.
 • Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering.
 • Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen.

Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties

 • Beheert en controleert een urenregistratie.
 • Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens.