Expert IT systems and devices

De Expert IT systems and devices is bij een bedrijf vaak de contactpersoon op ICT-gebied. Hij helpt gebruikers devices te installeren en te gebruiken, lost storingen op en beheert de infrastructuur en applicaties. Daarnaast houdt de expert IT systems and devices zich bezig met het beveiligen van informatiesystemen en heeft hij een rol bij het bespreken van wensen van opdrachtgevers en dit vertalen naar aanpassingen of vernieuwingen in de IT infrastructuur of applicaties. De Expert IT systems and devices wordt ingezet in verschillende bedrijven in alle mogelijke sectoren van de economie. Hij heeft oog voor de organisatie waar hij voor werkt, heeft een helikopterview en kan goed delegeren. Hij werkt vaak samen met collega’s in projectteams, en heeft de verantwoordelijkheid voor het goed  functioneren van de IT infrastructuur en devices en het ondersteunen van gebruikers.

Kerntaken en werkprocessen

Ondersteunt gebruikers

 • Handelt meldingen af
 • Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices
 • Instrueert gebruikers

Beheert de infrastructuur

 • Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen
 • Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen

Beheert applicaties

 • Adviseert over, installeert en configureert applicaties
 • Onderhoudt applicaties

Ontwikkelt digitale informatievoorzieningen

 • Automatiseert processen
 • Beheert databases
 • Ontwerpt een informatievoorziening

Controleert de security

 • Geeft security advies en verbetert de security
 • Reageert op security incidenten