Betonstaalvlechter

De betonstaalvlechter werkt aan betonstaalconstructies, voor zowel bedrijven als voor particulieren. Hij verwerkt betonstaal naar aanleiding van instructies, werktekeningen en afspraken met de opdrachtgever. Hij heeft voornamelijk een ondersteunende rol; hij werkt samen met collega’s, betontimmerlieden en installateurs. Hij beschikt over een goed ruimtelijk inzicht en over kennis van verschillende constructies en gereedschappen. Hij werkt nauwkeurig, goed samen en hij gaat efficiënt om met materiaal. De betonstaalvlechter werkt zelfstandig, maar kan hulp inschakelen als zich onvoorziene situaties voordoen. Hij legt verantwoording over zijn werk af aan zijn leidinggevende.

Kerntaken en werkprocessen

Verwerkt betonstaal

  • Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
  • Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
  • Stelt wapeningsconstructies samen
  • Transporteert product en slaat het op