Behoudsmedewerker

De behoudsmedewerker werkt in loondienst of als ingehuurd zelfstandige bij een erfgoedinstelling. Daar voert hij handelingen uit van preventieve conservering, waarmee hij een belangrijke schakel vormt in het beheer en behoud van ons cultureel erfgoed, voor nu en de toekomst. In die rol moet de behoudsmedewerker met veel factoren tegelijk rekening houden. Denk aan de gevoeligheid van het materiaal, de staat van het object en klimatologische omstandigheden. Als oplossingsgericht en kritisch vakman weegt hij bovendien telkens af wanneer hij zelf actie kan ondernemen, of experts moet inschakelen. De behoudsmedewerker beheerst bovendien de Engels taal, wat noodzakelijk is in dit sterk internationaal georiënteerd werkveld.

Kerntaken en werkprocessen

Voert onderzoek- en advieswerkzaamheden uit

 • Ontwikkelingen in vakgebied bijhouden
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van middelen en methoden voor preventieve conservering
 • Gegevens interpreteren en adviseren (signaleren)
 • Bijdragen aan de kwaliteit en de inrichting van de werkzaamheden op het gebied van preventieve conservering

Voert beheer- en behoudswerkzaamheden uit

 • Beheersmatige plannen maken
 • Conditie bewaken
 • Bedreigingen signaleren en erop reageren
 • Veiligheid bewaken en beveiligen
 • Preventieve conservering uitvoeren

Verzorgt documentatie

 • Bevindingen en waarnemingen vastleggen
 • Documenteren van uitgevoerde maatregelen, handelingen en werkinstructie
 • Objecten nummeren
 • Objectregistratie aanvullen en bijhouden
 • Standplaatsregistratie bijhouden