Bedrijfsleider dierverzorging

Kerntaken en werkprocessen

Opstellen fokplan en begeleiden voortplanting dieren

 • Stelt fokplan op
 • Begeleidt voortplantingsproces
 • Verzorgt moeder en jongen
 • Socialiseert jonge dieren

Inspelen op de wens van klant en/of publiek

 • Instrueert, adviseert en verkoopt
 • Behandelt klachten
 • Bewaakt de voorraad

Leiden bedrijf/afdeling/project

 • Maakt de planning en verdeelt het werk
 • Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
 • Koopt in voor de onderneming (producten of diensten)
 • Verwerft opdrachten, bindt klanten
 • Regelt personeelszaken
 • Regelt de financiële voortgang
 • Organiseert het kwaliteitsbeleid
 • Stelt project-/afdelingsplan op
 • Optimaliseert bedrijfsvoering

Zorgdragen voor dieren

 • Voert dieren
 • Verzorgt dieren
 • Onderhoudt leef- en werkomgeving

Zorgen voor informatieoverdracht

 • Informeert collega's, klanten, publiek
 • Voert publieksgerichte activiteiten uit