Apothekersassistent

De apothekersassistent is werkzaam in een openbare apotheek, gezondheidscentrum, ziekenhuisapotheek bereidingscentrum of een zorginstelling. Hij verstrekt geneesmiddelen op recept van een arts, bereidt geneesmiddelen en geeft advies en informatie over het gebruik van geneesmiddelen. Hij kan goed met mensen omgaan, werkt nauwkeurig en werkt samen met andere apothekersassistenten, apothekers en bezorgers. Hij heeft brede en specialistische kennis op het gebied van farmacie en weet dit toe te passen in het gehele traject van medicatiebegeleiding. Hierbij zijn communicatieve vaardigheden en nauwkeurigheid belangrijk.

Kerntaken en werkprocessen

Voert geïndividualiseerde farmaceutische patiëntenzorg uit

 • Neemt de zorgvraag aan (farmaceutisch handelen)
 • Voert medicatiebewaking uit (farmaceutisch handelen)
 • Verzorgt uitgifte van medicijnen (farmaceutisch handelen)
 • Geeft instructie over medicatiegebruik (communicatie)
 • Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie (communicatie)

Verleent niet-receptgestuurde zorg aan de patiënt

 • Adviseert over gezondheid en preventie (maatschappelijk handelen)
 • Geeft zelfzorgadvies (communicatie) 

Biedt productzorg 

 • Stelt voorgeschreven (industrieel gemaakte) geneesmiddelen beschikbaar (organisatie)
 • Stelt op maat gemaakte geneesmiddelen beschikbaar (organisatie)
 • Zorgt voor logistiek en beheer (organisatie)

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan de eigen deskundigheid (leren & ontwikkelen)
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (professionaliteit)
 • Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af (samenwerking)