Allround stand- en decorbouwer

De allround stand- en decorbouwer maakt stands en decors klaar voor gebruik en regelt het transport naar bijvoorbeeld beurzen, theaters of bedrijfsgebouwen. Daarnaast heeft hij een meer organisatorische functie en zorgt hij als projectleider voor een goed verloop van de werkzaamheden. Hij houdt een goede balans tussen de twee verschillende taken en overlegt daarover met zijn leidinggevende. Hij onderhoudt contact met alle betrokkenen bij een productie, en waar nodig kan hij de kwaliteit of productiviteit bijstellen. Hij kan goed werken onder tijdsdruk. De allround stand- en decorbouwer werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen taken.

Kerntaken en werkprocessen

Regelt en begeleidt transport

 • Regelt transport
 • Begeleidt transport

Voert praktische projectleiding uit

 • Bereidt project voor
 • Stuurt medewerkers aan
 • Begeleidt nieuwe medewerkers/leerlingen
 • Bewaakt kwaliteit en voortgang project
 • Levert stand op

Bereidt stands voor op de werkplaats

 • Bereidt werkzaamheden op de werkplaats voor
 • Vervaardigt elementen voor stands
 • Bouwt standonderdelen
 • Werkt standonderdelen af
 • Bereidt signproducten voor
 • Voert opruimwerkzaamheden uit

Transporteert stands

 • Maakt standonderdelen verzendklaar
 • Laadt standonderdelen
 • Lost standonderdelen

Bouwt stands, werkt stands af en demonteert stands

 • Bereidt werkzaamheden op locatie voor
 • Bouwt stand
 • Werkt stand af
 • Demonteert stand
 • Voert opruimwerkzaamheden uit