Allround mediamaker

De Allround mediamaker realiseert de opmaak en technische specificaties van media-uitingen zoals
posters, brochures, folders, websites, apps en sociale media bedrijfsuitingen. Hij is werkzaam bij
bijvoorbeeld een ontwerp- of reclamebureau. Hij bespreekt de opdracht, plaatst deze waar nodig in een
breder kader, maakt een voorstel en voert dit - na goedkeuring - uit. Hij heeft zicht op de markt, kennis
van aanleverspecificaties en beschikt over de vaardigheden nodig voor de opmaak voor een scala aan
media-uitingen - ook crossmediaal - en technische verwerkingsspecificaties. Hij werkt zelfstandig en is
verantwoordelijk voor de oplevering van de media-uiting die aan de wensen van de opdrachtgever
voldoet. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende.

Kerntaken en werkprocessen

Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een media-uiting

• Bespreekt de opdracht voor de media-uiting
• Maakt een voorstel voor de realisatie van de media-uiting
• Organiseert de werkzaamheden voor de media-uiting

Realiseert de media-uiting
• Maakt de media-uiting op, inclusief technische specificaties
• Rondt de opdracht voor de media-uiting af
• Verzamelt en bewerkt content voor de media-uiting