Allround medewerker afvalbeheer

De allround medewerker afvalbeheer werkt bij een milieustraat waar afval heen gebracht wordt, of zamelt afval in bij huishoudens of bedrijven. Na de inzameling sorteert hij het afval en zorgt hij voor transport naar de juiste plek. Zijn werkzaamheden zijn vooral op basis van routine, en hij gebruikt daarbij zijn kennis van de Wet Milieubeheer, Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. De allround medewerker afvalbeheer werkt zelfstandig aan zijn eigen taken en is verantwoordelijk voor een goede uitvoering. Hij krijgt eventueel extra instructies van zijn leidinggevende. Zijn leidinggevende heeft de eindverantwoordelijkheid.

Kerntaken en werkprocessen

Voert de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval uit en verzorgt de sortering en/of hergebruik van afval

  • Bereidt de werkzaamheden voor
  • Zamelt afval in
  • Reinigt straatkolken, putten en lijngoten
  • Verzorgt de aanname, sortering en het transport van aangeboden afval en grondstoffen
  • Rondt de werkzaamheden af

Houdt het openbaar gebied schoon

  • Bereidt de werkzaamheden voor de verwijdering van afval uit het openbaar gebied voor
  • Stemt werkzaamheden af
  • Verwijdert afval uit het openbaar gebied
  • Rondt de werkzaamheden af