Allround betonstaalverwerker prefabricage

De allround betonstaalverwerker prefabricage werkt bij een wapeningscentrale en last wapenconstructies. Naast zijn inhoudelijke werk heeft hij een meer begeleidende rol, en organiseert hij de werkzaamheden van collega’s. Hij heeft specifieke vakkennis, zoals kennis over verschillende materialen, gereedschappen, en technieken, en heeft ook kennis van bedrijfsvoering. De allround betonstaalverwerker prefabricage krijgt een opdracht van zijn leidinggevende en kiest binnen zijn opdracht zelf een werkaanpak. Hij verdeelt de werkzaamheden onder collega’s en is ook verantwoordelijk voor de voorraad van al het materiaal.

Kerntaken en werkprocessen

Organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega’s

  • Verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s
  • Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
  • Bewaakt voortgang
  • Rapporteert aan leidinggevende

Verwerkt betonstaal

  • Bereidt betonstaalwerkzaamheden voor
  • Sorteert materiaal in volgorde van verwerking en bereidt de werkplek voor
  • Stelt wapeningsconstructies samen
  • Transporteert product en slaat het op