Adviseur leefomgeving

De adviseur leefomgeving houdt toezicht, controleert en handhaaft volgens wettelijke bevoegdheden. Met aandacht voor veiligheid doet hij op nauwkeurige wijze metingen en waarnemingen. De gemene deler van elke adviseur leefomgeving is zijn standvastige houding, correcte manier van communiceren en zijn bereidheid tot meedenken. Daarbij heeft hij veel overlegmomenten met klanten, ook telefonisch. Hij beschikt dan ook over de mondelinge vaardigheid om de consequenties van overtredingen toe te lichten. Verder beseft hij dat iedere locatie en ieder bedrijf uniek is, zodat er geen sprake kan zijn van routinematig werk.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep milieu-inspecteur.

 

Mijn naam is Emo Bruggemann. Ik loop volg de opleiding tot milieu adviseur. Ik loop stage bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat is gevestigd in Leiden.

 

Als je de opleiding milieu-inspecteur doet en je komt bij een waterschap, of bij ons in dit geval stagelopen. Dan krijg je te maken met bedrijfscontroles. Die bedrijfsafvalwater lozen op ons watersysteem.

Hier loop ik stage, bij dit pand. Hier werk ik deels op locatie en in het pand zelf. We gaan zo meteen naar de locatie toe waar we gaan werken.

 

Ik doe verschillende werkzaamheden, zoals mee lopen met controleurs, op controle op bedrijven en die verwerk ik in mijn verslag van mijn school. En verder maak ik rapportages over wat ik heb geconstateerd.

Hij meet 7.4 zoals we ook al dachten. Dat komt door die mest die hier veel wordt gebruikt op het weiland natuurlijk.

 

De bedoeling is dat een stagiair een snuffelstage doet. En dan proberen wij zoveel mogelijk type bedrijven en controles bij te brengen en te laten meelopen.

 

Nou, we hebben 7.4 PH gemeten. Dat vullen we nu gelijk in.

 

Wat ik leuk vind aan het werk is dat je ongeveer de helft, soms iets meer dan de helft, soms net minder. Dat je lekker buiten bent en dat je gewoon je ding kan doen. Dat je niet heel de dag achter een computer zit.

Kerntaken en werkprocessen

Uitvoeren inspectie

 • Inspecteert naleving regelgeving en licht werkzaamheden toe
 • Ondersteunt afhandeling van overtredingen van wettelijke voorschriften
 • Rapporteert resultaten van controle en adviseert

Uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren resultaten

 • Voert veldmetingen en waarnemingen uit en/of neemt monsters
 • Onderhoudt werkplek en/of apparatuur
 • Interpreteert en rapporteert resultaten van metingen, waarnemingen en kaartgegevens

Uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving

 • Geeft informatie en voorlichting over beschikkingen en meldingen en rapporteert over de voortgang
 • Bereidt aanvragen voor (eenvoudige) beschikking voor en handelt meldingen af
 • Onderzoekt problemen / klachten en handelt ze af

Ondersteunen zorgsystemen leefomgeving

 • Geeft informatie over zorgsystemen
 • Voert scans en nulinventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem
 • Stelt eenvoudig verbeterplan op en voert het uit