Inspiratie en tips

SBB heeft, in samenwerking met MBO Raad en UWV een inspiratiekaart opgesteld voor bij- en omscholingstrajecten praktijkleren in het mbo. Het is een hulpmiddel voor werkgevers bij het maken van een keuze voor de scholing van (beoogde) werknemers. Het is ook bedoeld voor mbo-scholen voor het ontwikkelen van een bij- en omscholingsaanbod.

Bekijk de inspiratiekaart met mogelijke overstapberoepen.