Inspiratie en tips

SBB heeft in samenwerking met MBO Raad, NRTO en UWV een inspiratiekaart opgesteld voor bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen. Het is een hulpmiddel voor werkgevers bij het maken van een keuze voor de scholing van (beoogde) werknemers. Het is ook bedoeld voor mbo-scholen voor het ontwikkelen van een bij- en omscholingsaanbod.

Bekijk de inspiratiekaart voor kansrijke beroepen