Inspiratie en tips

In samenwerking met de MBO Raad, de NRTO en het UWV maakte SBB een inspiratiekaart voor bij- en omscholing in het mbo voor kansrijke beroepen. De kaart is een hulpmiddel voor werkgevers bij het kiezen voor scholing van werknemers of toekomstige werknemers. De inspiratiekaart is ook bedoeld voor mbo-scholen die een aanbod ontwikkelen voor bij- en omscholing.

Geactualiseerde versie

19 juli 2021 publiceerden wij onderstaande geactualiseerde versie van de inspiratiekaart. Aanleiding daarvoor was de update van kansrijke beroepen die het UWV op 29 juni heeft uitgebracht. De kaart werd bovendien uitgebreid met meer voorbeelden van (verkorte) trajecten in de derde leerweg.

Bekijk de inspiratiekaart voor kansrijke beroepen