Keuzedelen

Student en praktijkopleider

Een mbo-opleiding bestaat niet alleen uit een kwalificatie, maar ook uit een of meer keuzedelen. Met keuzedelen kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480, 720 of 960). De student doet voor ieder keuzevak examen. Studenten die in augustus 2020 zijn gestart met een mbo-opleiding moeten voor de keuzevakken gemiddeld een voldoende halen om te slagen voor hun opleiding.

Keuzedelen geven flexibiliteit. Ze kunnen snel worden ontwikkeld en daarmee wordt ingespeeld op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.

Aanbod van de school

De student maakt zelf een keuze uit het aanbod van de school. Hij of zij kan het keuzedeel uitvoeren op school, door zelfstudie en/of met een stage of leerbaan. De school bepaalt welke van deze leervormen worden gebruikt en in welke verhouding.

Wat betekenen keuzedelen voor u als leerbedrijf?

Studenten kunnen bij elk erkend leerbedrijf een keuzedeel uitvoeren. U hoeft dus geen uitbreiding van uw erkenning aan te vragen bij SBB. Hebt u contact met de school? Dan is het belangrijk om samen af te stemmen welke keuzedelen voor uw branche van belang zijn en voor welke specifieke keuzedelen studenten bij u terechtkunnen. Vooral als u een student hebt met een leerbaan (bbl) is dat een goed idee. U kunt dan meedenken over de extra kennis en vaardigheden die de student voor uw bedrijf opdoet.

Bekijk het overzicht van keuzedelen >

Mbo-certificaten

Veranderende beroepen vragen vaak een bredere of juist een meer specifieke inzetbaarheid van uw medewerkers. Keuzedelen lenen zich goed voor een leven lang ontwikkelen. Uw medewerkers kunnen in het niet-bekostigd onderwijs een keuzedeel volgen en met een certificaat afronden. Het aantal keuzedelen dat daarvoor in aanmerking komt wordt in de toekomst uitgebreid.

Lees meer over mbo-certificaten >

Hebt u zelf een idee voor een keuzedeel?

Hebt u een idee voor een nieuw keuzedeel? Als bedrijf kunt u samen met een school een voorstel doen.

Lees hoe u een voorstel doet >

Meer weten?

Wilt u meer weten over keuzedelen? Bezoek de uitgebreide pagina voor het onderwijs.

Naar de pagina voor het onderwijs >