Kwalificaties en keuzedelen

Student en praktijkopleider

Wat een mbo-student moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in het kwalificatiedossier. Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven daarover afspraken. Op basis van de kwalificatiedossiers maken scholen hun onderwijsprogramma's. Via het blokje 'Snel naar' leest u in het kort hoe dat is georganiseerd.