Toelichting handleiding schrijven

Als onderwijsinstelling kunt u een tekst van maximaal 250 tekens (inclusief spaties) toevoegen aan Studie in Cijfers. Dit is niet verplicht. Het kan studenten helpen Studie in Cijfers juist te interpreteren. De toelichting is niet bedoeld om te reageren op de cijfers. 

test

Aanleveren

Als school heeft u een excel-bestand ontvangen met daarin de gegevens van alle Studie in Cijfers. Hierin kunt u de toelichting toevoegen. Daarna levert u het bestand aan bij SBB. SBB verwerkt de toelichting.

Richtlijnen

Voor de toelichting gelden de volgende richtlijnen:

 • maximaal 250 tekens
 • vermijd afkortingen
 • vermijd reclame
 • verband met inhoud Studie in Cijfers
 • laat de cijfers intact
 • alleen toelichten als dit noodzakelijk is
 • vermijd beschrijvingen/samenvatting van de opleiding

Suggesties

Enkele suggesties voor toelichtingen bij bepaalde cijfers:

 • Relatief lage studenttevredenheid
  Geef aan wat de reden hiervoor is en wat u hieraan doet.
 • Laag percentage geslaagde studenten 
  Vertel waarom studenten de opleiding zonder diploma verlaten, bijvoorbeeld ongediplomeerde doorstroom naar een hoger niveau.
 • Hoog percentage doorstroom hbo 
  Vertel waarom studenten bewust kiezen voor deze opleiding als opstap naar hbo.
 • Geringe kans op stage 
  Licht de gekozen oplossingen toe, bijvoorbeeld uitbreiding van zoekgebied.
 • Goede kans op werk  
  Geef aan hoe dit komt, bijvoorbeeld dat er veel behoefte is aan jongeren met deze opleiding.
 • Laag startsalaris 
  Zeg wat de reden hiervan is, bijvoorbeeld veel concurrentie op de arbeidsmarkt.