Aanvraag verklaring waarde oud Nederlands mbo-diploma

Een verklaring waarde oud Nederlands mbo-diploma is met zorg opgesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van fouten of onvolledige informatie in het document. Aan een verklaring waarde oud Nederlands mbo-diploma kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behandelen uw aanvraag als wij uw aanvraag en betaling van € 57,- hebben ontvangen. Dit bedrag maakt u over naar:

IBAN-nummer NL 46 RABO 0167 8898 34
ter attentie van SBB, Zoetermeer
Vermeld bij de overschrijving de achternaam en geboortedatum van de diplomahouder.

Let op: velden met een * zijn verplicht.

Gegevens aanvrager


Gegevens diploma waarvoor u de verklaring aanvraagt


Documenten

Uploadt u de volgende documenten:

  1. Kopie oud Nederlands mbo-diploma;
  2. Kopie vakkenoverzicht(en)/cijferlijst(en) behorend bij het oude Nederlandse mbo-diploma;
  3. Kopie geldig identiteitsbewijs van de diplomahouder (paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning; geen rijbewijs).
Voeg bestanden toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 14 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Voor het behandelen van uw aanvraag verwerkt SBB persoonsgegevens. SBB gaat voorzichtig en conform geldende wet- en regelgeving met uw gegevens om. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van SBB.