Indicatie gevolgd onderwijs in het buitenland

(Gewichtenregeling)

Met ingang van 1 augustus 2019 wijzigt het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs. Op basis van een nieuwe systematiek berekent het CBS jaarlijks de achterstandsscore van elke basisschool. Om die reden is het niet meer nodig om bij de inschrijving van leerlingen te kijken naar het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. De verplichte ouderverklaring en het bepalen van een ‘gewicht’ vervalt hierbij.

Voor zover uw aanvraag betrekking heeft op een inschrijving van een leerling vanaf het schooljaar 2019-2020, is het niet langer nodig SBB te benaderen om een indicatie ‘gevolgd onderwijs in het buitenland’ aan te vragen. Deze administratieve last vervalt met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Bij inschrijvingen na 1 mei van het huidige schooljaar 2018-2019 is het aan uw beoordeling of het nog toegevoegde waarde heeft een indicatie ‘gevolgd onderwijs in het buitenland’ aan te vragen.


Vul eerst de opleidingsgegevens van de ouder of verzorger in.


Vul hier uw persoonsgegevens in.