Skills Navigator

Skills Navigator

Het project Skills Navigator beoogt de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aan te pakken. SBB is een van de projectpartners. Samen met de andere projectpartners doen we onderzoek naar de skills van de toekomst. De opgedane kennis en producten die worden ontwikkeld zullen we met ons netwerk delen.

In de grensregio is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl tegelijk een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills die op de arbeidsmarkt worden gevraagd zijn nu, maar zeker naar de toekomst toe, een enorme uitdaging. Specifiek zien we, dat we het als regio niet goed doen op het vlak van digitale skills. Terwijl die toch steeds vaker en in meer en meer verschillende beroepen worden gevraagd.

Tewerkstelling en welvaart

Skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil onze regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren. 

Samen de juiste skills bijbrengen

De regio moet dringend beter gebruikmaken van de beschikbare skills en waar nodig de skillopbouw heroriënteren (richting 21st century skills) en versterken. Uitgangspunt zijn de vraagzijde en de werkgevers. Zij zijn het, die de skillsmismatch het beste kunnen inschatten, maar ook meer verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Samen met de scholen dienen zij de jongeren en werkzoekenden de juiste skills bij te brengen, zodat die vlot(ter) kunnen intreden op de arbeidsmarkt. Dit om in onze grensregio de ondernemingen aan de juiste, goed opgeleide, mensen te helpen. Maar ook om elke jongere/werkzoekende juist te oriënteren richting een baan op maat van zijn/haar skills en een vervullende loopbaan.

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Lees meer op www.grensregio.eu.

Partners

De partners in het project zijn stad Gent (projectverantwoordelijke), stad Antwerpen, gemeente Rotterdam, gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Thomas More-hogeschool, Kazi, Scalda, STC Group, VDAB, Portstream, UWV en SBB.