Sectorkamer Entree

Afbeelding stagiair facilitair medewerker

De sectorkamer Entree adviseert het SBB-bestuur over de aansluiting van de entreeopleiding op de arbeidsmarkt. De leden richten zich op mogelijkheden voor scholen en leerbedrijven om maatwerk en flexibiliteit te bieden. Zo kunnen zij de studenten het beste voorbereiden op hun toekomst.

Vertegenwoordigers namens onderwijs
  • Trudy Vos, voorzitter (ROC van Twente)
  • Talitha van den Elst (Nova College)
  • Jack de Jong (Albeda College)
  • Wim van de Pol (Noorderpoort)

Vertegenwoordigers namens bedrijfsleven
  • Gerard Schuttenbelt (CNV, waarnemend)
  • Wijnand Prins (VNO-NCW - MKB)
  • Mustapha Laboui (FNV)

  • Lonneke Mertens-Kersten (Boerderij Vorster Hand)