Financiële ondersteuning

Nieuws

Welke financiële mogelijkheden zijn er voor scholen en erkende leerbedrijven om stages (bol) en leerbanen (bbl) te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken of die voor mbo-studenten van belang zijn graag onder uw aandacht.

Bekijk de mogelijkheden

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk – nieuw

Tot 26 april 2021 om 17.00 uur kunnen samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers in sectoren een subsidieaanvraag indienen.

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk is bedoeld voor het kosteloos aanbieden van ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en evc-procedures.

De deelnemers moeten een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, achttien jaar of ouder zijn en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Lees meer op uitvoeringvanbeleidszw.nl

Subsidieregeling Praktijkleren – tijdelijk niet mogelijk om aan te vragen

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen (bbl) aan te bieden. De regeling geldt ook voor bedrijven die een leerling begeleiden van het vmbo, het vso, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit.

Vanaf 2 juni 2021 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend.

Lees meer op rvo.nl

Stagefonds Zorg – tijdelijk niet mogelijk om aan te vragen

Het Stagefonds Zorg is voor zorginstellingen die stages aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook de opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent komt in aanmerking voor subsidie.

Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is 112 miljoen euro. Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2020 kon u de subsidie aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden:

  • De zorginstelling heeft een stageplaats (bol of bbl) aangeboden in het studiejaar 2019-2020 voor een opleiding die is opgenomen in de subsidieregeling
  • De zorginstelling wordt bekostigd vanuit een van de zorgwetten

Lees meer op dus-i.nl

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling biedt een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en flexibel contract kunt doorbetalen. Ook bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst vallen daaronder en in bepaalde gevallen ook bol-studenten met een stagevergoeding.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

O&O-fondsen

In de vorige crisisperiode leverden O&O-fondsen een belangrijke bijdrage aan het behoud van leerbanen. Via deze fondsen stimuleren werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers actief scholing in de sectoren en leveren ze soms ook een financiële bijdrage aan leerbedrijven die actief opleiden.

  • Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Om vakmensen aan te moedigen om hun talenten met een opleiding of training te ontdekken en versterken, biedt het samenwerkingsverband een aantal subsidies aan voor zowel de werkgever als de werknemer.
    Lees meer op wij-techniek.nl
  • OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Naast de eigen regelingen zet OOM ook andere regelingen en subsidies op landelijk en regionaal niveau op een rijtje.
    Lees meer op oom.nl

SLIM-regeling

De minister van SZW stelt vanaf 2021 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven weer open. Later in het jaar volgt nog een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

Lees meer op uitvoeringvanbeleidszw.nl

Levenlanglerenkrediet

Volwassenen tot 56 jaar die zich willen bij- of omscholen, maar geen recht meer hebben op gewone studiefinanciering, kunnen geld lenen voor een opleiding. Met dit levenlanglerenkrediet kunnen werkenden en werkzoekenden die bijvoorbeeld een mbo-opleiding willen volgen het lesgeld betalen.

Lees meer op duo.nl

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing provincie Friesland

Bent u een bedrijf, kennisinstelling of organisatie in de provincie Friesland? En wilt u, ondanks deze zware economische tijden, wel investeren in scholing en het vergroten van de kennis van uw medewerkers? Vraag dan de subsidieregeling arbeidsmarktscholing aan. Door het stimuleren van scholingsactiviteiten wil provincie Friesland de Friese arbeidsmarkt versterken en het kennisniveau bij bestaande werkgevers en werknemers vergroten.

De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van 4.000 euro exclusief btw per aanvraag en met een minimum van 350 euro exclusief btw per aanvraag.

Lees meer op snn.nl

Loopbaanbegeleiding en scholing in Overijssel

In de provincie Overijssel bestaan verschillende mogelijkheden voor opleidingen of loopbaanbegeleiding.

Lees meer op:

Loopbaanbegeleiding en scholing in Gelderland

In de provincie Gelderland bestaan verschillende mogelijkheden voor opleidingen of loopbaanbegeleiding.

Leven(n) lang Gelders Vakmanschap

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap richt zich op bedrijven in de technische branche. Zowel voor werkgevers, werknemers als werkzoekenden die graag in de techniek willen werken worden om-, bij- en herscholingstrajecten aangeboden met ondersteuning van verbindingscoaches.

Lees meer op geldersvakmanschap.nl

Subsidieregeling arbeidsmarktregio’s provincie Gelderland

Provincie Gelderland biedt de arbeidsmarktregio’s met een subsidie van 4 miljoen euro ruimte voor extra diensten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te helpen bieden.

Er wordt ingezet op twee actielijnen: werk-naar-werkbegeleiding in combinatie met omscholing, en ondersteuning bij de aanpak van het stage- en leerbanentekort.

Voor inzicht in de mogelijkheden voor uw bedrijf kunt u terecht bij de werkgeversservicepunten en leerwerkloketten.

Rotterdams Scholingsfonds

Rotterdamse werkzoekenden die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal 2.500 euro een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds.

De scholingsvouchers zijn onder andere bedoeld voor jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn.

Lees meer op rotterdam.nl

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkingsverband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Lees meer op dus-i.nl