Financiële ondersteuning

Nieuws

Welke financiële mogelijkheden zijn er voor scholen en erkende leerbedrijven om stages (bol) en leerbanen (bbl) en mbo-opleidingen in de derde leerweg te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken of die voor mbo-studenten van belang zijn graag onder uw aandacht.

Bekijk de mogelijkheden

Tel mee met Taal – nieuw

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer.

Lees meer op telmeemettaal.nl

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen (bbl) aan te bieden. De regeling geldt ook voor bedrijven die een leerling begeleiden van het vmbo, het vso, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit.

Vanaf 2 juni 2021 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend.

Lees meer op rvo.nl

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is voor zorginstellingen die stages en leerbanen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal-agogische opleiding volgen. Ook de opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent komt in aanmerking voor subsidie.

Voor het schooljaar 2020-2021 wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de betreffende zorginstellingen. Deze organisaties kunnen tot 1 oktober 2021 subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS. Organisaties die recht hebben op subsidie zullen vanuit het ministerie een verzoek ontvangen om de subsidie aan te vragen.

De belangrijkste voorwaarden:

 • de zorginstelling heeft een stage (bol) of leerbaan (bbl) aangeboden in het studiejaar 2020-2021 voor een opleiding die is opgenomen in de subsidieregeling
 • de zorginstelling wordt bekostigd vanuit een van de zorgwetten

Lees meer op dus-i.nl

Coronabanen in de zorg

Afgelopen jaar vroeg veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling Coronabanen in de zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Deze zogenaamde coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is € 40 miljoen beschikbaar.

Lees meer op dus-i.nl

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling biedt een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en flexibel contract kunt doorbetalen. Ook bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst vallen daaronder en in bepaalde gevallen ook bol-studenten met een stagevergoeding.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

O&O-fondsen

In de vorige crisisperiode leverden O&O-fondsen een belangrijke bijdrage aan het behoud van leerbanen. Via deze fondsen stimuleren werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers actief scholing in de sectoren en leveren ze soms ook een financiële bijdrage aan leerbedrijven die actief opleiden.

 • Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Om vakmensen aan te moedigen om hun talenten met een opleiding of training te ontdekken en versterken, biedt het samenwerkingsverband een aantal subsidies aan voor zowel de werkgever als de werknemer.
  Lees meer op wij-techniek.nl
 • OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Naast de eigen regelingen zet OOM ook andere regelingen en subsidies op landelijk en regionaal niveau op een rijtje.
  Lees meer op oom.nl

 • A + O Metalektro is hét opleidingsfonds van en voor metalektrobedrijven. De missie: opleiden, ontwikkelen en groei in de sector bevorderen. Het fonds is er voor directie/management, voor de hr-verantwoordelijke en voor de medewerkers. A +O Metalektro biedt praktische en concrete diensten, zoals vergoedingen en subsidies voor opleidingen en begeleiding.
  Lees meer ao-metalektro.nl

SLIM-regeling – tijdelijk niet mogelijk om aan te vragen

De minister van SZW stelt vanaf 2021 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven weer open. Later in het jaar volgt nog een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

Lees meer op uitvoeringvanbeleidszw.nl

Levenlanglerenkrediet

Volwassenen tot 56 jaar die zich willen bij- of omscholen, maar geen recht meer hebben op gewone studiefinanciering, kunnen geld lenen voor een opleiding. Met dit levenlanglerenkrediet kunnen werkenden en werkzoekenden die bijvoorbeeld een mbo-opleiding willen volgen het lesgeld betalen.

Lees meer op duo.nl

Loopbaanbegeleiding en scholing in Overijssel

In de provincie Overijssel bestaan verschillende mogelijkheden voor opleidingen of loopbaanbegeleiding.

Lees meer op:

Loopbaanbegeleiding en scholing in Gelderland

In de provincie Gelderland bestaan verschillende mogelijkheden voor opleidingen of loopbaanbegeleiding.

Leven(n) lang Gelders Vakmanschap

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap richt zich op bedrijven in de technische branche. Zowel voor werkgevers, werknemers als werkzoekenden die graag in de techniek willen werken worden om-, bij- en herscholingstrajecten aangeboden met ondersteuning van verbindingscoaches.

Lees meer op geldersvakmanschap.nl

Subsidieregeling arbeidsmarktregio’s provincie Gelderland

Provincie Gelderland biedt de arbeidsmarktregio’s met een subsidie van 4 miljoen euro ruimte voor extra diensten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te helpen bieden.

Er wordt ingezet op twee actielijnen: werk-naar-werkbegeleiding in combinatie met omscholing, en ondersteuning bij de aanpak van het stage- en leerbanentekort.

Voor inzicht in de mogelijkheden voor uw bedrijf kunt u terecht bij de werkgeversservicepunten en leerwerkloketten.

Rotterdams Scholingsfonds

Rotterdamse werkzoekenden die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal 2.500 euro een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds.

De scholingsvouchers zijn onder andere bedoeld voor jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn.

Lees meer op rotterdam.nl

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkingsverband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Lees meer op dus-i.nl