Financiële ondersteuning

Nieuws

Welke financiële mogelijkheden hebt u als erkend leerbedrijf om stages (bol) en leerbanen (bbl) te behouden? We brengen de mogelijkheden waarbij SBB is betrokken of die voor mbo-studenten van belang zijn graag onder uw aandacht.

Bekijk de mogelijkheden

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW erkende leerbedrijven om leerbanen aan te bieden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit. De regeling geldt onder andere voor bedrijven die een bbl-student of een vmbo-leerling in een leerwerktraject begeleiden.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken dat een leerbedrijf een bbl-student begeleidt. Het kabinet heeft aangegeven dat bij een gedwongen sluiting de weken van 16 maart tot en met 19 mei 2020 niet op de subsidie in mindering worden gebracht.

Tot en met 30 juni 2020 konden bedrijven een voorschot aanvragen op de subsidie Praktijkleren. Het kabinet wilde bedrijven tegemoetkomen voor al gemaakte kosten en bevorderen dat leerbanen (bbl) in het mbo blijven bestaan.

15 mei besloot de minister van OCW om de subsidieregeling in zowel 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro. 13 juli maakte de minister bekend welke sectoren voor de verhoging in aanmerking komen.

Om bedrijven te stimuleren leerbanen te bieden, moet het budget meeademen met het totale aantal bbl'ers. Een start is om een gegarandeerd bedrag van € 2.700 euro uit te keren. Deze ondersteuning is hard nodig, zeker in de sectoren waar geen aanvullend bedrag beschikbaar wordt gesteld vanuit een O&O-fonds.

Lees meer op rvo.nl

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is voor zorginstellingen die stages aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook de opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent komt in aanmerking voor subsidie.

Het budget voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen. Van 21 augustus tot en met 1 oktober 2020 kunt u de subsidie aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden:

  • De zorginstelling heeft een stageplaats (bol of bbl) aangeboden in het studiejaar 2019-2020 voor een opleiding die is opgenomen in de subsidieregeling
  • De zorginstelling wordt bekostigd vanuit een van de zorgwetten

Lees meer op dus-i.nl

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling biedt een substantiële tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en flexibel contract kunt doorbetalen. Ook bbl-studenten met een arbeidsovereenkomst vallen daaronder en in bepaalde gevallen ook bol-studenten met een stagevergoeding.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

O&O-fondsen

In de vorige crisisperiode leverden O&O-fondsen een belangrijke bijdrage aan het behoud van leerbanen. Via deze fondsen stimuleren werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers actief scholing in de sectoren en leveren ze soms ook een financiële bijdrage aan leerbedrijven die actief opleiden.

SLIM-regeling

De minister van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Lees meer op uitvoeringvanbeleidszw.nl

Levenlanglerenkrediet

Volwassenen tot 56 jaar die zich willen bij- of omscholen, maar geen recht meer hebben op gewone studiefinanciering, kunnen geld lenen voor een opleiding. Met dit levenlanglerenkrediet kunnen werkenden en werkzoekenden die bijvoorbeeld een mbo-opleiding willen volgen het lesgeld betalen.

Lees meer op duo.nl

Wij Techniek voor de technische installatiebranche

Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Om vakmensen aan te moedigen om hun talenten met een opleiding of training te ontdekken en versterken, biedt het samenwerkingsverband een aantal subsidies aan voor zowel de werkgever als de werknemer.

Lees meer op wij-techniek.nl

OOM voor metaalbewerking

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Het gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen. Naast de eigen regelingen zet OOM ook andere regelingen en subsidies op landelijk en regionaal niveau op een rijtje.

Lees meer op oom.nl