Actuele cijfers

gebouw SBB

Door de coronacrisis moesten bijvoorbeeld horecazaken, theaters en sportscholen tijdelijk de deuren sluiten en bleven de meeste vliegtuigen aan de grond. Dit zagen we al snel terug in de cijfers. Op deze pagina tonen wij u de tekorten aan stages en leerbanen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 en het afgelopen schooljaar 2019-2020.

De cijfers over het nieuwe schooljaar blijven we uitbreiden en actualiseren, mede door gebruik te maken van informatie van scholen, branches en landelijke en regionale partners. Inzicht in de tekorten geeft SBB de mogelijkheid om met onderwijs en bedrijfsleven gericht te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Verloop van de cijfers

In juni 2020 startte SBB met het inventariseren van het tekort aan stages en leerbanen in het mbo voor het schooljaar 2020-2021. Voor de zomer waren er 19.000 verwachte tekorten. Eind augustus was dat aantal opgelopen tot 21.000. Medio september lijkt het harde werken door onderwijs en bedrijfsleven vruchten af te werpen en bedraagt de tussenstand 18.895.

De afname aan tekorten is in 5.000 gevallen te danken aan oplossingen. Tegelijk hebben we 3.000 nieuwe tekorten opgehaald. Zo blijven de aantallen volop in beweging. Let wel: een tekort betekent niet per definitie dat een student niet verder kan met zijn of haar studie. Er zijn ook studenten die nog een stageplek zoeken vanaf november 2020.

Oorzaken van de tekorten

De oorzaken van de tekorten kunnen per marktsegment sterk verschillen. In 44% van de gevallen noemen scholen het coronavirus als oorzaak. Maar in de zorg wordt corona juist minder dan gemiddeld als oorzaak aangewezen, en wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker dan gemiddeld als knelpunt ervaren.

In kunsten en entertainment is er minder tijd en ruimte om op te leiden en melden scholen een afname aan leerbedrijven. Deze sector is ook zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding in 96% van de gevallen genoemd als oorzaak van stagetekorten, terwijl dit voor alle sectoren samen geldt voor circa 20%.

Wat ziet u in de Power BI?

Per 15 september bedraagt het tekort 18.895 stages en leerbanen. Per arbeidsmarktregio zien we de grootste tekorten in Groot Amsterdam (685 leerbanen en 3.047 stages), Holland Rijnland (101 leerbanen en 1.864 stages) en Rijnmond (206 leerbanen en 1.305 stages). De minste tekorten tonen Helmond-De Peel (4 stages), Gorinchem (8 stages) en Rivierenland (17 stages).

Per marktsegment zien we de grootste tekorten in welzijn (81 leerbanen en 2.157 stages), zorg (161 leerbanen en 1.895 stages) en office (28 leerbanen en 1.194 stages). De minste tekorten tonen gespecialiseerde aanneming (15 leerbanen), creatief vakmanschap (30 stages) en carrosserie (37 leerbanen). Voor rail en infra zijn geen tekorten gemeld.

Een opmerkelijke verandering is te zien in orde en veiligheid, dat van de eerste naar de achtste plaats verschoof. Eind augustus bedroeg het tekort 205 leerbanen en 2.474 stages. Medio september is dat 205 leerbanen en 700 stages. Ict verschoof van de derde naar de zevende plaats. Daar nam het tekort af van 19 leerbanen en 1.667 stages tot 40 leerbanen en 966 stages. In de zorg steeg het tekort juist van 147 leerbanen en 1.389 stages naar 161 leerbanen en 1.895 stages.

Schooljaar 2019-2020

Terwijl het aantal studenten dat in mei 2020 met een stage of leerbaan van start ging 60% lager lag dan in mei 2019, was er in juni 2020 bijna geen verschil met juni 2019. Dat is te verklaren doordat in juni traditioneel weinig studenten aan een stage of leerbaan beginnen.

Op de laatste peildatum van 25 juni was er voor mbo-studenten een tekort van 21.425 stages en leerbanen. De interactieve overzichten onderin deze pagina laten zien dat de situatie per sector en arbeidsmarktregio sterk verschilde.

Bekeken per marktsegment was er goed nieuws in gastvrijheid. Daar ging gingen circa 1.000 studenten van start, tegenover 547 een jaar eerder. Naar verwachting was dat een inhaalslag na de sluiting van de horeca tijdens de coronacrisis.

Per regio zagen we de grootste dalingen aan gestarte stages en leerbanen in Rijnmond en Groot Amsterdam. Zuidoost-Brabant, Midden-Limburg en Noord-Limburg kwamen er als beste vanaf.

Bekijk het aantal bpv-overeenkomsten

Bekijk de ontwikkeling per leerweg

Bekijk de ontwikkeling per maand