Actuele cijfers

gebouw SBB

Door de coronacrisis moesten bijvoorbeeld horecazaken, theaters en sportscholen tijdelijk de deuren sluiten en bleven de meeste vliegtuigen aan de grond. Dit zagen we al snel terug in de cijfers. Op deze pagina tonen wij u de tekorten aan stages en leerbanen voor het het nieuwe schooljaar 2020-2021 en het afgelopen schooljaar 2019-2020.

De cijfers over het nieuwe schooljaar blijven we uitbreiden en actualiseren, mede door gebruik te maken van informatie van scholen, branches en landelijke en regionale partners. Inzicht in de tekorten geeft SBB de mogelijkheid om met onderwijs en bedrijfsleven gericht te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Schooljaar 2020-2021

In juni 2020 startte SBB met het inventariseren van het tekort aan stages en leerbanen in het mbo voor het nieuwe schooljaar. Het interactieve overzicht toont de tussentijdse uitkomsten. Per 6 augustus bedraagt het tekort bijna 21.000 stages en leerbanen. De afgelopen periode ontving SBB voor 84% van de opleidingen cijfers over stages en leerbanen. Bij 15% is sprake van een tekort.

Per marktsegment zien we de grootste tekorten in orde en veiligheid (2.474 stages en 205 leerbanen), welzijn (1.921 stages en 81 leerbanen), ict (1.688 stages en 19 leerbanen) en zorg (1.389 stages en 147 leerbanen). De minste tekorten tonen afbouw en onderhoud (15 leerbanen), creatief vakmanschap (40 stages), voeding (44 stages) en carrosserie (42 leerbanen). Voor infra en gespecialiseerde aanneming zijn geen tekorten gemeld.

Het is opvallend dat de oorzaken van de tekorten per marktsegment sterk kunnen verschillen. In 44% van de gevallen noemen de bevraagden het coronavirus als oorzaak. Maar in de zorg wordt corona juist minder dan gemiddeld als oorzaak aangewezen, en wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker dan gemiddeld als knelpunt ervaren.

In kunsten en entertainment is er minder tijd en ruimte om op te leiden en melden scholen een afname aan leerbedrijven. Deze sector is ook zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding in 96% van de gevallen genoemd als oorzaak van stagetekorten, terwijl dit voor alle sectoren samen geldt voor circa 20%.

Schooljaar 2019-2020

Terwijl het aantal studenten dat in mei 2020 met een stage of leerbaan van start ging 60% lager lag dan in mei 2019, was er in juni 2020 bijna geen verschil met juni 2019. Dat is te verklaren doordat in juni traditioneel weinig studenten aan een stage of leerbaan beginnen.

Op de laatste peildatum van 25 juni was er voor mbo-studenten een tekort van 21.425 stages en leerbanen. De interactieve overzichten onderin deze pagina laten zien dat de situatie per sector en arbeidsmarktregio sterk verschilde.

Bekeken per marktsegment was er goed nieuws in gastvrijheid. Daar ging gingen circa 1.000 studenten van start, tegenover 547 een jaar eerder. Naar verwachting was dat een inhaalslag na de sluiting van de horeca tijdens de coronacrisis.

Per regio zagen we de grootste dalingen aan gestarte stages en leerbanen in Rijnmond en Groot Amsterdam. Zuidoost-Brabant, Midden-Limburg en Noord-Limburg kwamen er als beste vanaf.

Bekijk het aantal bpv-overeenkomsten

Bekijk de ontwikkeling per leerweg

Bekijk de ontwikkeling per maand