Regionale aanpak stagetekorten

Stageplaatsen en leerbanen zijn belangrijk voor het vinden van een baan. Jongeren krijgen de kans om hun startkwalificatie te behalen en vergroten daarmee hun kans op werk. 50% van de bol- en 80% van de bbl-studenten blijft na diplomering werken bij het eigen leerbedrijf. In een neergaande conjunctuur zijn er minder stageplaatsen en leerbanen. 

Bij een tekort coördineert de regionaal adviseur onderwijs-arbeidsmarkt de acties van:

 • scholen

 • bedrijven

 • overheidsorganisaties

 • studenten

Meld een stagetekort

Stage- en leerbanencyclus

SBB is samen met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs de stage- en leerbanencyclus gestart. Deze cyclus bestaat uit:

 • arbeidsmarkt-, stageplaatsen- en leerbaneninformatie per sector en per regio

 • oproep VNO-NCW/MKB-Nederland aan werkgevers voor stages en leerbanen. Werkgeversorganisaties hebben hier al gehoor aan gegeven.

 • SBB steunt sectoren met goede arbeidsmarktkansen en dreigend tekort aan vakmensen extra

 • beroepenoriëntatie- en voorbereiding: KiesMBO.nl

 • Studie in Cijfers informeert studenten over de kans op werk en stage

 • betere match tussen studenten en leerbedrijven: Stagemarkt.nl

 • Meldpunt Stagetekorten voor studenten, ouders en scholen