Regionale aanpak stagetekorten

Afbeelding rietdekken

Stageplaatsen en leerbanen zijn belangrijk voor het vinden van een baan. Jongeren krijgen de kans om hun startkwalificatie te behalen en vergroten daarmee hun kans op werk. 50% van de bol- en 80% van de bbl-studenten blijft na diplomering werken bij het eigen leerbedrijf. 

In een neergaande conjunctuur zijn er minder stageplaatsen en leerbanen. Bij een tekort aan stageplaatsen en leerbanen coördineert de regionaal adviseur onderwijs-arbeidsmarkt de acties van scholen, bedrijven, overheidsorganisaties en studenten.

Stage- en leerbanencyclus

Bij een tekort aan stageplaatsen en leerbanen start SBB samen met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs de stage- en leerbanencyclus. Deze cyclus bestaat uit de volgende producten en diensten:

  • arbeidsmarkt-, stageplaatsen- en leerbaneninformatie per sector en per regio

  • beroepenoriëntatie- en voorbereiding op KiesMBO.nl

  • Studie in Cijfers informeert studenten over de kans op werk en stage

  • Goede match tussen studenten en leerbedrijven via Stagemarkt.nl

  • Meldpunt Stagetekorten voor studenten, ouders en scholen

Meld een stagetekort