Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

SBB werkt bij de aanpak van jeugdwerkloosheid samen met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners. Het is belangrijk dat gemeenten afspraken tussen werkgevers en SBB meenemen in het regionale jeugdwerkloosheidsbeleid. Dit beleid en de afspraken die binnen SBB zijn gemaakt, versterken elkaar. Alle jongeren hebben recht op de beste praktijkopleiding met perspectief op een baan.

Wat doet SBB?

SBB ondersteunt partijen bij het voorkomen en bestrijden van de jeugdwerkloosheid door:

Stage- en leerbanencyclus

Voldoende en goede stages en leerbanen zijn noodzakelijk voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De regionaal adviseur van SBB helpt (dreigende) tekorten op te lossen met het inzetten van het Stage- en leerbanenoffensief. Hierbij werkt de adviseur intensief samen met  de adviseur praktijkleren van SBB, het onderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De regionaal adviseur coördineert acties van verschillende partijen.

Werk
Een goede stage of leerbaan is belangrijk voor het vinden van werk. Na diplomering krijgt 50% van de bol-studenten en 80% van de bbl-studenten een baan bij het eigen leerbedrijf. SBB maakt zich daarom sterk voor voldoende leerbanen en stages.

Meer informatie over het op peil houden van het aantal stages en leerbanen:

 

Basiscijfers Jeugd

Basiscijfers Jeugd biedt informatie over  stage- en arbeidsmarkt voor alle 35 arbeidsmarktregio’s.

Hulpmiddelen loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting

Goede voorlichting over beroepen is belangrijk voor een goede match tussen bedrijven en toekomstige werknemers. SBB heeft gratis instrumenten voor loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting:

Boris brengt je bij 'n baan

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijonderwijs (pro) kunnen de Boris-aanpak gebruiken bij het begeleiden van hun leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Diplomawaardering

Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking bepaalt de waarde van buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau.

Erkennen en ondersteunen leerbedrijven

SBB erkent en ondersteunt leerbedrijven