Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

SBB werkt bij de aanpak van jeugdwerkloosheid samen met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners. Het is belangrijk dat gemeenten afspraken tussen werkgevers en SBB meenemen in het regionale jeugdwerkloosheidsbeleid. Dit beleid en de afspraken die binnen SBB zijn gemaakt, versterken elkaar. Alle jongeren hebben recht op de beste praktijkopleiding met perspectief op een baan.

Wat doet SBB?

SBB ondersteunt partijen bij het voorkomen en bestrijden van de jeugdwerkloosheid door:

Stage- en leerbanencyclus

Voldoende en goede stages en leerbanen zijn noodzakelijk voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De regionaal adviseur van SBB helpt (dreigende) tekorten op te lossen met het inzetten van het Stage- en leerbanenoffensief. Hierbij werkt de adviseur intensief samen met  de adviseur praktijkleren van SBB, het onderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De regionaal adviseur coördineert acties van verschillende partijen.

Werk
Een goede stage of leerbaan is belangrijk voor het vinden van werk. Na diplomering krijgt 50% van de bol-studenten en 80% van de bbl-studenten een baan bij het eigen leerbedrijf. SBB maakt zich daarom sterk voor voldoende leerbanen en stages.

Meer informatie over het op peil houden van het aantal stages en leerbanen:

Sinds de start in 2012

  • 4.410 nieuwe erkende leerbedrijven (totaal: 47.645 leerbedrijven)
  • 31.000 extra erkenningen. Meer leerbedrijven kregen erkenningen voor verschillende branches
  • Meer kansen voor jongeren op bol- en bbl-plekken.

Feiten en cijfers

Sinds 2009 publiceren UWV en SBB gezamenlijk de Basiscijfers Jeugd. Basiscijfers Jeugd biedt informatie over  stage- en arbeidsmarkt voor alle 35 arbeidsmarktregio’s. De uitgave geeft informatie over:

  • aansluiting opleidingen-arbeidsmarkt
  • kans op werk en stage
  • in-  en doorstroom mbo
  • arbeidsmarktinformatie
  • jeugdwerkloosheid 

SBB verzamelt ook andere actuele gegevens over stages, leerbanen en de arbeidsmarkt.

Meer informatie: Publicaties >

Hulpmiddelen loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting

Goede voorlichting over beroepen is belangrijk voor een goede match tussen bedrijven en toekomstige werknemers. SBB heeft gratis instrumenten voor loopbaanoriëntatie (LOB) en beroepenvoorlichting:

Boris brengt je bij 'n baan

Boris brengt je bij 'n baan is een project van SBB. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijonderwijs krijgen hulp bij het begeleiden van leerlingen naar een betaalde baan. Zij gebruiken de methodiek van het werkend leren. Het resultaat is een betaalde baan. 

Meer informatie: Borisbaan.nl

Diplomawaardering

De afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking is het expertisecentrum voor buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau. De afdeling biedt producten en diensten aan voor het bepalen van de waarde van buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau. Ok vergelijkt SBB oudere Nederlandse diploma's met de huidige kwalificatiestructuur.

Meer informatie: Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking >

Erkennen en ondersteunen leerbedrijven

SBB erkent en ondersteunt leerbedrijven.

Meer informatie hierover: Erkenning leerbedrijven >