Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Afbeelding tegelzetten

SBB werkt bij de aanpak van jeugdwerkloosheid samen met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners. Het is belangrijk dat gemeenten afspraken tussen werkgevers en SBB meenemen in het regionale jeugdwerkloosheidsbeleid. Dit beleid en de afspraken die binnen SBB zijn gemaakt, versterken elkaar. Alle jongeren hebben recht op de beste praktijkopleiding met perspectief op een baan.

Wat doet SBB?

SBB ondersteunt partijen bij het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid door:

Stage- en leerbanencyclus

De regionaal adviseur van SBB helpt (dreigende) tekorten op de stage- en leerbanenmarkt op te lossen met het inzetten van het stage- en leerbanenoffensief. Hierbij werkt de adviseur intensief samen met  de adviseur praktijkleren van SBB, het onderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De regionaal adviseur coördineert acties van verschillende partijen.

Basiscijfers Jeugd

Basiscijfers Jeugd biedt informatie over  stage- en arbeidsmarkt voor alle 35 arbeidsmarktregio’s.

Loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting

 SBB heeft gratis instrumenten voor loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting:

Aanpak jongeren met een beperking

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijonderwijs (pro) kunnen de  gebruiken bij het begeleiden van hun leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Diplomawaardering

Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking bepaalt de waarde van buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau.

Erkennen en ondersteunen leerbedrijven

SBB erkent en ondersteunt leerbedrijven.