Regionaal adviseurs onderwijs-arbeidsmarkt

Zorg

De aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is vaak regionaal. Acht regionaal adviseurs onderwijs-arbeidsmarkt van SBB werken daarom in 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. Zij bevorderen de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt met beleidsadviezen en producten en diensten.

De regionaal adviseur werkt binnen het SBB-regioteam samen met de regiocoördinator en de adviseurs praktijkleren. Zij signaleren knelpunten in de aansluiting van school en leerbedrijf. De regionaal adviseur gebruikt daarvoor landelijke projecten en goede voorbeelden van binnen en buiten de regio. 

Regionale partners

De regionaal adviseur is de centrale contactpersoon in het regionaal arbeidsmarktoverleg. Zij hebben regelmatig contact met gemeenten, provincies,leerwerkloketten, UWV en regionale samenwerkingsverbanden.

Regionale teams

Er zijn 24 regionale teams actief in 35 arbeidsmarktregio's. Deze teams bestaan uit adviseurs praktijkleren uit alle sectoren en een regionaal adviseur onderwijs-arbeidsmarkt. Deze adviseur stimuleert een eenduidige werkwijze in alle regio's en zorgt bijvoorbeeld voor een aanspreekpunt, overzichten met knelpunten, en een eenduidige manier van erkennen.