Producten en diensten regionale samenwerking

Afbeelding melkveehouderij

 SBB ondersteunt de samenwerking tussen de verschillende partijen in de regio met de volgende producten en diensten:

Stage- en leerbanencyclus

De regionaal adviseur van SBB helpt (dreigende) tekorten op de stage- en leerbanenmarkt op te lossen met het inzetten van het stage- en leerbanenoffensief. Hierbij werkt de adviseur intensief samen met  de adviseur praktijkleren van SBB, het onderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De regionaal adviseur coördineert acties van verschillende partijen.

Basiscijfers Jeugd

Basiscijfers Jeugd biedt informatie over  stage- en arbeidsmarkt voor alle 35 arbeidsmarktregio’s.

Loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting

SBB heeft gratis instrumenten voor loopbaanoriëntatie en beroepenvoorlichting:

 

KiesMBO.nl

Stagemarkt.nl

Kansopwerk

Studie in Cijfers

Aanpak jongeren met een beperking

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijonderwijs (pro) kunnen deze aanpak gebruiken bij het begeleiden van hun leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Erkennen en ondersteunen leerbedrijven

SBB erkent en ondersteunt leerbedrijven.