Training interne jobcoach

Als praktijkopleider wilt u het beste uit mbo-studenten en uw toekomstige medewerkers halen. Dit geldt ook voor leerlingen met een beperking van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

Wat zij wel kunnen

Deze jongeren kunnen waarschijnlijk geen volledig mbo-diploma halen, maar zij kunnen zich wel een aantal onderdelen eigen maken. Bij deze jongeren gaat het niet om hun beperking, maar juist om wat zij wel kunnen. Dat kan laaggeschoold werk zijn, maar het kunnen ook specialistische taken zijn.

Speciale training

Als bedrijf biedt u deze jongeren perspectief op de arbeidsmarkt, een goede leeromgeving en het gevoel deel uit te maken van een werkorganisatie. Voor het begeleiden van deze jongeren is er een speciale training: 'interne jobcoach'.