Theo scoort meer dan voldoende

Theo scoort meer dan voldoende

Theo zit op de J.J. Boumanschool in Dokkum. Stagebegeleider Marten de Vries: "Theo is graag bezig met trekkers en kranen. Hij kon terecht bij het bedrijf van zijn ouders en bij het familiebedrijf Nagtegaal op Ameland. Zij richten zich onder andere op gladheids- en calamiteitenbestrijding."

Haalbaar

"We hebben bekeken welke onderdelen uit de kwalificatiedossiers van het mbo haalbaar waren voor Theo. Daarbij richtten we ons op loonwerk, arbeidsvaardigheden en houding. Hij scoorde op vele onderdelen meer dan voldoende. Voor onderhoud deed hij een praktijktoets op het Nordwin College."

Verrassen

Theo heeft de afgelopen jaren veel geleerd. "Structuur en een beperkt aantal werkinstructies per keer helpen Theo om zijn werk goed te doen. Zeg nooit nooit. Jongeren uit het praktijkonderwijs hebben wat achterstand en ze hebben meer tijd nodig. Het gebeurt zeer regelmatig dat ze me op latere leeftijd verrassen met wat ze allemaal bereikt hebben."