Boris Praktijkloket

De Praktijkverklaringen voor uw leerlingen kunt u aanvragen bij het Boris Praktijkloket. Daarop staan de werkprocessen binnen het maatwerktraject van de leerling die hij aantoonbaar beheerst in de praktijk. Ook kunt u er beoordelingsformulieren per werkproces downloaden.

Paspoort naar de arbeidsmarkt

Door het ondertekenen van de Praktijkverklaring geeft het leerbedrijf aan dat de leerling de werkprocessen voldoende beheerst. De leerling kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn mogelijkheden zijn. Als paspoort naar de arbeidsmarkt, worden de verklaringen door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.

Ruim 9.000 erkende Borisleerbedrijven

Al meer dan 250 scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gebruiken het Boris Praktijkloket. Dankzij de goede samenwerking tussen deze scholen en het bedrijfsleven, kunnen leerlingen stage lopen bij ruim 9.000 erkende Borisleerbedrijven. 


Naar het Praktijkloket