SBB Bericht mei 2016

Publicatiereeks: 
SBB Bericht
SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden.

In SBB Bericht mei 2016:

  • Keuzedelen in ontwikkeling
  • Advies over certificaten in het mbo
  • Criteria voor erkenning leerbedrijven
  • Leerwerkintermediairs
  • Inzet mbo-systematiek voor andere doelgroepen
  • Studenten betrekken bij SBB
  • Stagemarkt.nl wordt vernieuwd