Barometer oktober 2014

Publicatiereeks: 
Voorzijde publicatie SBB Barometer oktober 2014
Deelname in de bbl blijkt de afgelopen jaren flink gedaald. In deze leerweg staat lerend werken centraal. De meeste bbl-studenten volgen een leerroute waarbij zij vier dagen werken bij een leerbedrijf en 1 dag naar school gaan. Een belangrijke oorzaak van de daling van het aantal bbl-studenten is de economische crisis die nu al bijna zes jaar duurt.

In dit nummer

  • BBL onder druk
  • Peiling oktober 2014: kans op stage- en leerbanen
  • Trends arbeidsarbeidsmarkt
  • Trends stagemarkt
  • Kansrijke beroepen