Barometer oktober 2013

Publicatiereeks: 
sbb-barometer-oktober-2013
Sinds januari 2013 zijn er 12.000 leerbedrijven geworven die stageplaatsen en leerbanen aanbieden. Hieruit blijkt dat het stage- en leerbanenoffensief gewerkt heeft en kon voorkomen dat het aantal leerbedrijven daalde.Het aantal studenten met een praktijkgerichte leerweg (bbl) is dit schooljaar gedaald met 14.000. De druk op de stageplaatsen voor de theoretische leerweg (bol) neemt ook toe. Dit is te lezen in de nieuwe SBB Barometer.