Barometer februari 2015

Publicatiereeks: 
Voorzijde publicatie SBB Barometer februari 2015
Studenten hebben sinds het uitbreken van de economische crisis meer moeite om een stage of leerbaan te vinden. Bedrijven proberen te overleven, geven prioriteit aan het in dienst houden van het eigen personeel en hebben minder tijd voor de begeleiding van studenten. Tegelijkertijd investeren veel bedrijven toch blijvend in het opleiden van jongeren via stages en leerbanen. Het voorziet in de toekomstige personeelsbehoefte van hun bedrijf. In deze SBB Barometer komen twee bevlogen leerbedrijven aan het woord over de vraag waarom het opleiden van jongeren van essentieel belang is voor hun bedrijf.

In dit nummer

  • Leerbedrijf biedt meerwaarde
  • Peiling februari 2015: kans op stage- en leerbanen
  • Trends arbeidsarbeidsmarkt
  • Trends stagemarkt
  • Meldpunt stagetekorten