Nieuwe keuzedelen voor vaststelling aangeboden

advies
SBB heeft 29 nieuwe keuzedelen voor vaststelling aangeboden aan de minister van OCW. Daarmee bestaat het register per 1 april 2017 op 757 keuzedelen. Daarnaast zijn vijf kwalificatiedossiers bijgesteld als gevolg van het nieuwe afwegingskader voor opname van beroepsvereisten en bijzondere vereisten in de kwalificatiestructuur. Ook deze vijf dossiers zijn voor vaststelling aangeboden. Er zijn in totaal 176 kwalificatiedossiers met daarbinnen 486 kwalificaties.