Leren doe je zo!

Publicatiereeks: 
MBO City 2014
In deze bundel vindt u verhalen van docenten en praktijkbegeleiders over hun ervaringen met leren in de ruimste zin van het woord. De auteurs beschrijven ieder op hun eigen manier welke plaats leren inneemt in hun eigen leven en in dat van hun studenten.