Reactie experiment cross-overs

Publicatiereeks: 
advies
Op grond van ervaring met de herziening draagt SBB voor uitwerking van de conceptregeling voor het experiment met cross-overs drie aandachtspunten aan: de transparantie van de kwalificatiestructuur, de civiele waarde voor mbo-studenten en een zorgvuldige invoering van de structuur.