Advies Werkwijze kleine en unieke opleidingen

Publicatiereeks: 
advies
Er komt een melding binnen van een opleiding/beroep dat in voortbestaan wordt bedreigd. De melding wordt met een analyse en advies van het Meld- en expertisepunt voorgelegd bij de desbetreffende sectorkamer waar het beroep toe behoort.

Er komt een melding binnen van een opleiding/beroep dat in voortbestaan wordt bedreigd. De melding wordt met een analyse en advies van het Meld- en expertisepunt voorgelegd bij de desbetreffende sectorkamer waar het beroep toe behoort.  Als de sectorkamer adviseert de melding onder te brengen bij het Meldpunt wordt extra capaciteit en expertise van het Meld- en expertisepunt en de aandacht/monitoring van de sectorkamer Specialistisch vakmanschap ingezet met een tijdelijke werkplaats waar de melding behandeld wordt (een zgn. 'pitstop'). Het Meld- en expertisepunt monitort sowieso alle meldingen halfjaarlijks.