Advies Werkwijze kleine en unieke opleidingen

Publicatiereeks: 
advies
In het advies staat beschreven hoe binnen SBB omgegaan wordt met een melding bij het Meld- en expertisepunt Specialistisch Vakmanschap van een opleiding/beroep die in het voorbestaan wordt bedreigd. Dit advies is een uitwerking van een van de benoemde acties uit het SBB advies ‘kleine en unieke opleidingen’ wat in december 2014 is uitgebracht.

Er komt een melding binnen van een opleiding/beroep dat in voortbestaan wordt bedreigd. De melding wordt met een analyse en advies van het Meld- en expertisepunt voorgelegd bij de desbetreffende sectorkamer waar het beroep toe behoort. Als de sectorkamer adviseert de melding onder te brengen bij het Meldpunt wordt extra capaciteit en expertise van het Meld- en expertisepunt en de aandacht/monitoring van de sectorkamer Specialistisch vakmanschap ingezet met een tijdelijke werkplaats waar de melding behandeld wordt (een zgn. 'pitstop'). Het Meld- en expertisepunt monitort sowieso alle meldingen halfjaarlijks.