Advies werkwijze doelmatigheid

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies gaat in op de werkwijze voor het afstemmingsproces tussen onderwijs en bedrijfsleven over (macro)doelmatigheid.

In dit advies

SBB adviseert over de manier waarop het afstemmingsproces over (macro)doelmatigheid tussen onderiwjs en bedrijfsleven plaats kan vinden:

  • bedrijfsleven neemt deel aan het regionaal overleg
  • mbo en bedrijfsleven adviseren over de landelijke opleidingsbehoefte
  • mbo legt verantwoording af over gemaakte keuzes in het jaarverslag
  • mbo en bedrijfsleven gebruiken gelegitimeerde feiten en cijfers van SBB
  • mbo stelt doelmatige opleidingenportfolio op
  • mbo stemt opleidingenportfolio met secotoraal bedrijfsleven
  • bedrijfsleven stelt eigen opleidingsbehoefte voor opleidingen uit eigen sector vast
  • mbo-scholen stemmen af met andere onderwijsinstellingen in de regio
  • mbo-scholen stemmen af met andere stakeholders
  • bij geschillen schakelen mbo en bedrijfsleven de geschillencommissie van SBB in