Advies Toekomstbestendig beroepsonderwijs

Publicatiereeks: 
advies
Het advies toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen bevat 48 keuzedelen die door onderwijs en bedrijfsleven waardevol geacht worden als zelfstandig certificaat in het mbo onderwijs. Door certificaten te verbinden aan losse keuzedelen wordt het makkelijker voor bijvoorbeeld volwassenen om zich om- of bij te scholen. Naast de 48 keuzedelen bevat het advies van SBB aanbevelingen om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken voor leven lang ontwikkelen.